Bopp & Reuther Sikkerhets- og Trykkredusjonsventiler

Bopp & Reuther's anerkjente trykkreduksjonsventil (Re 34-serien) har en unik konstruksjon. Re-trykkreduksjonsventilen er den mest robuste og driftssikre på markedet, med dokumentert lang levetid. Derfor er det viktig å vurdere de totale levetidskostnadene og ikke prisen på ventilen alene. Så vi har ingen reservasjoner mot å si at denne ventilen er det beste kjøpet på markedet for trykkreduksjon på vannforsyningsnettet.

pic34

Bopp & Reuther har verdens mest omfattende leveringsprogram innen sikkerhetsventiler. 

Bopp & Reuther har en unik prøvestand, og tyske TÜV bruker denne for typegodkjenning av sikkerhetsventiler.

Additional Information