AZ pluggventiler

AZ pluggventiler egner seg for alle applikasjoner hvor mediet er aggressivt eller inneholder abrasive partikler eller hvor det rett og slett er høye temperaturer..

Pluggventiler har samme byggemål som kuleventiler og er en typisk erstatter der hvor kuleventiler kommer til kort – nettopp på grunn av de tre ovennevnte faktorer. 

Pluggventiler er en typisk ”problemløser” ventiler nettopp på grunn av det store utvalget i materiale og utførelser. AZ er en av de tre største produsenter av pluggventiler i verden. AZ holder til syd for Stuttgart i Tyskland.

  AZ_Pluggventiler_headerImage

Additional Information