Kurs og opplæring.

Tekniske seminarer, fagopplæring og personlig utvikling

KSB Norge kan tilby ulike  kurs og seminarer. Noe kan tilbys lokalt, men vi har også muligheter for opplæring på våre lokasjoner i andre land, spesielt i Tyskland. Ta kontakt med oss dersom du har behov for opplæring og vi finner en løsning enten lokalt eller sentralt.

Tekniske seminarer gir dyptgående kunnskap om pumpe- og ventil-funksjoner. I tillegg kan det gis opplæring om hvordan hydrauliske systemer fungerer.

Opplæringsprogrammer i Tyskland

Additional Information
Pumpekatalog-2014

Pumpekatalog (engelsk)

Her kan du laste ned katalog.

Pumpekatalog (engelsk)8 MB
ventilekatalog

Ventilkatalog (engelsk)

Her kan du laste ned katalog.

Ventilkatalog (engelsk)6 MB