Messer og seminarer

KSB er tilstede ved alle relevante varemesser. Dyktige KSB-representanter gir kunder og  andre besøkende råd og informasjon om alle aspekter ved bedriften.

Denne seksjonen gir kunder et overblikk av varemesser, utstillinger og andre eventer hvor KSB er representert.

Additional Information