Meget effektive avløpspumper med energieffektive IE2 og IE3-motorer

Under ISH 2011 presenterte KSB sin Amarex/KRT avløpspumpe. Deres energieffektive motorer overholder IE2 eller IE3 klassifiseringen til EN 60034-30 basert på EC reguleringen 640/2009 for standardiserte motorer.

Amarex KRT with IE3 motor

IE3-motorene fra KSB er perfekt tilpasset til de mekaniske og elektroniske kravene til avløppumpes hydraulikk. Våre Amarex/KRT avløpspumper oppfyller kravene til de effektive seriene IE2 og IE3. De oppnår en motoreffekt opptil 150 kW. En annen fordel med IE2-motorene er at de både finnes i eksplosjonsbeskyttende og i ikke-eksplosjonssikre design.