Hya-Duo D FL trykkforsterker – sikker og pålitelig i tilfeller ved brann

Hya-Duo D FL system for trykkforsterkning er det perfekte valget innen brannslukkingsinstallasjoner.Systemet leverer pålitelig brannslokkingsvann og møter alle de nyeste forskrifter innen brannslukking.

Hya-Solo D FL (pressure booster/fire-fighting system) Hya-Solo D FL (pressure booster/fire-fighting system) Lett å installere

Strømningshastigheten baseres på en kontrollfunksjon som gjør det enkelt å installere klare tilkoblede brannslukkingsystemer.

Høy driftssikkerhet
Hya-Duo D FL opprettholder et konstant trykk i vått stigerør*. Dens designet  gjør den svært  driftssikker. Pumpens håndtering av vann til brannslukking er beskyttet gjennom temperaturkontrollert strømforbruk. 

I tillegg til brannslokkingssystemet:

  • Låsbare ventiler
  • Manuell-automatisk bryter
  • Potensialfri releutgang for pumpestart med endebryter
  • To separate kontrollenheter i samme kontrollskap

Andre sikkerhetsfunksjoner

  • Hovedbryteren er montert i kontrollskapet for å hindre uautorisert manipulering
  • Motorbeskyttende enhet gir meldinger om fare for brann
  • Trykknappbryter og endebryter tilkoblinger blir overvåket for ødelagte ledninger og kortslutninger
  • En taktmåler i kontrollskapet starter den daglige driftens testkjøring og den ukentlige spylingen for rørhygiene.

For mer informasjon om systemer for trykkforsterkere, se i vår produkt katalog eller last ned innhold ved lenkene på høyre side.