Hya-Compact pakkesystem for trykkforsterkning – energieffektiv, økonomisk og pålitelig

Under ISH 2011, viste KSB fram det nye systemet for trykkforsterkning, Hya-Compact. Vekselretterfrekvens og høyt effektive IE2-motorer sikrer en energieffektiv drift ved applikasjoner innen bygningstjeneste.

The new Hya-Compact pressure booster package system
The new Hya-Compact pressure booster package system
Cutaway model of the new Hya-Compact
Cutaway model of the new Hya-Compact

Det helautomatiske systemet for trykkforsterkning med IE2-motorer er ideelt egnet for applikasjoner innen byggetjenester.

Hya-Compact trykkforsterker kan bli brukt for å håndtere følgende væsker:

 • Drikkevann
 • Lagringstank
 • Kjølevann
 • Ikke kjemiske eller mekaniske aggressive væsker til pumpens materialer

Hya-Compact trykkforsterker:

 • Integrert suge  og fyllepistol med rørgjenger
 • Integrert tilbakeslagsventil
 • Direkte tilkobling til strømnettet via en plugg
 • To pumper; med hver har sin egen frekvensformer
 • Når nødvendig, kan en «stand-by» pumpe startes opp for å møte toppbelastningen som kreves
 • Stort displaypanel som gir optimal iversikt iver alle de viktige systemdataene
 • Maksimalt hode: 60 meter
 • Maksimalt systemtrykk: 10 bar og det høyeste tillatte innløpstrykket er 6bar

Fordeler ved Hya-Compact trykkforsterker

Energieffektiv

 • Takket være frekvensformene, overstiger ikke energiforbruket den mengden som faktisk kreves.
 • Standardiserte IE2-motorer bidrar til å spare opptil 35 % av energien sammenlignet med vanlige systemer.

Pålitelig 

 • Innovative lekkasjerapporteringer til styringssystemer av bygninger 
 • Ingen områder med væskestagnasjon, takket være optimaliserte interne rør (hindrer patagon forurensning)

Praktisk

 • Intelligent, interaktiv pumpekontroll 
 • Lett å betjene
 • Støysvak drift, takket være et moderne kabinett 
 • Antallet Hya-Compact trykkforsterkere kan økes etter behov (single, doble eller serie operasjon)

Lett å installere 

 • Plassbesparende vegg eller gulvmontering ved hjelp av monteringsbraketter
 • Standardisierte pluggtilkoblinger
Additional Information

2-Page Leaflet

Fully Automatic Pressure Booster Package System

2-Page Leaflet Hya-Compact