Våre løsninger står for sikker og effektiv pumping, behandling og lagring.

I onshore og offshore utvinning, i raffinerier, mellomlagring og nedstrømsapplikasjoner – KSBs produkter sikrer at våre naturressurser blir behandlet på en sikker og pålitelig måte.

Optimal funksjonalitet og pålitelighet er avgjørende, ikke bare for å sikre jevne prosesser, men også for best mulig å beskytte mennesker og miljøet.

For å behandle råolje trygt og effektivt, må alle komponenter være svært pålitelige. KSB er nøye med å oppfylle dette kriteriet, spesielt når det gjelder å produsere pumper og ventiler som blir brukt i raffinerier.

Pumper og ventiler fra KSB passer blant annet til:

  • Ekstreme temperaturer
  • Meget flyktige hydrokarboner og svært viskøse væsker
  • Aggressive væsker som inneholder gass, partikler eller abrasive stoffer

GÅ TIL PRODUKTKATALOG

Process pump, petrochemical industry

RPH-serien

Den robust ett-trinns prosesspumpen fra KSBs RPH-serie, håndterer væsker i raffinerer, petrokjemiske og kjemiske anlegg samt kraftverk på en pålitelig og effektivt måte.

RPH-serien to RPH-serien
Spaltrohrmotorpumpe API 685 Serie

Pump API 685

Den kapslede motorpumpen API 685 tilfredsstiller de strengeste kravene i raffinerier og petrokjemiske applikasjoner. Samtidig er de spesielt lett å betjene og gir maksimal driftssikkerhet.

Pump API 685 to Pump API 685
Additional Information