PumpMeter – Større transparens for økt energieffektivitet

Montert på pumpen som en standard funksjon,  måler PumpMeter alle de viktigste driftsdataene og visualiserer den via et brukervennlig display. Dette tillater pumpebrukere til å få en enkel oversikt over hvorvidt pumpene opererer på en effektiv og kostnadsbesparende måte.

Pump and PumpMeter Følgende data kan kontrolleres på det tydelige strukturerte displayet:

  • Alle relevante målte variabler
  • Alle relevante pumpedriftsdata
  • Driftresultat poeng
  • Lastprofil

PumpMeter_Table_img

Egenskaper som bidrar til å øke energieffektiviteten:

  • Energieffektivitetsikonet (EFF) gir informasjon om potensielle energisparinger hele døgnet
  • PumpDrives variable hastighetssystem kan ettermonteres lett, hvor den viser alle parametre verdiene som kreves.


Fordeler ved KSBs PumpMeter overvåkningsenhet

  • Montert på pumpen som en standardfunksjon forenkler PumpMeter oppstartsprosessene av pumpen og den tilbakevirkende modifikasjonen.
  • Tilkoblingen av PumpMeter til kontrollsystemets prosess bruker standardiserte kontaktflater, som tillater sentral tilgang til relevant data.
  • PumpMeter er i høyere grad gunstig priset, sammenlignet med andre vanlige måleinstrumenter
Additional Information

Product brochure PumpMeter

PumpMeter – gain a deeper insight into your pump

Product brochure PumpMeter