Pumper som erstatning for utbrytingsutstyr og transportbånd

Slurrypumper til gruve-, mudrings og oljesandindustrien

KSBs datterselskap, GIW Industries Inc. leverer slurrypumper til gruve- og mudringsindustrien globalt.

GIW Industries Inc.lager slitesterke pumper som kan pumpe alle tpyer slurry raskt og effektivt, det være seg fosfatmalm i Florida, tjæresand i Canada, aluminiumsmineraler i Australia, kobbermalm i Chile, aluminium-oksider i Tyskland eller grus fra havbunnen. Pumpene, tross et krevende arbeidsmiljø, er meget slitesterke fordi de er laget av spesiallegeringer utviklet av KSB.

Vi er eksperter på slurrytransport og kan løse selv de mest kompliserte oppgaver på en effektiv og tilfredsstillende måte. Vi finnes over hele verden – det er bare å ta kontakt! En av dine suksessfaktorer er vår 140 års lange erfaring.

Additional Information

Hard Rock Mining Pumps

KSB pumps for mining applications.

Download2 MB