KSBs Dreneringssystem for pumper - enkel tilkobling til kloakknettet

KSBs dreneringssystem for pumper tillater fjerntliggende bosettinger å bli koblet til kloakknettet. Amarex dykkerpumper eller tørr-installert Sewatec pumper er brukt for distribusjon av avløpsvann.

Pumped_drainage_system_img

Pumpe dreneringsystemet fra KSB brukes for tilkobling til kloakknettet, dette består av:

 • Pumpestasjoner er utstyr med dykkepumpe motorer eller med tørr-installerte pumper kombinert med faste rensings/seperasjon*systemer.
 • Trykkluft tilbakeblåsing
 • Utløpsrørsystem
 • Ventiler
 • Bryteranlegg og kontrollenheter

Dette er hvordan pumpe drenering fungerer:

Systemet brukes til å koble et helt boligfelt med sin egen ferdigkoblede pumpestasjon til det lokale kloakknettet ved hjelp av et felles avløpsrør. Pumpens dreneringssystem er også egnet for bruk i individuelle bygninger som ligger utenfor boligfelt.

Distribusjon fav avløpsvann ved bruk av Amarex dykkerpumpe

Amarex dykkerpumpemotor formidler avløpsvannet innenfra systemet.

Amarex sine funksjoner:

 • Ulike viftehjulstyper slik at pumpen kan bli skreddersydd for å oppfylle krav til mange forskjellige bruksområder
 • En kutter som er anbefalt for væsker, som inneholder grove stoffer og lange fibre

Fordeler ved pumpe dreneringssystemet fra KSB

Enkel å installere

 • Enkel installasjon uten kostbart kloakkarbeid eller mellomliggende pumpestasjoner
 • Rør med små størrelser som kan legges i alle terreng

Pålitelig prosjektplanlegging

 • Planlegging og desing av utløpsrørsystemer og trykkluft spylesystem
 • Levering og installasjon av ferdigkoblede pumpestasjoner

Pålitelig drift

 • Riktig tilpasning og kontroll av trykkluft spyleutstyr i rørsystemet reduserer korrosjonsskader, som kommer følger fordøyelsesprosessen av avløpsvann.

Service for pumpedrenering systemet

Tjenesten inkluderer:

 • Planlegging
 • Design av et innbyrdes forbundet system, bestående av pumpestasjoner, trykkluft spyleutstyr og utløpsrørsystem
 • Levering

Installasjon og idriftsettelse av klartilkoblede pumpestasjoner For mer informasjon om KSB's dreneringssystemer for pumper, se i vår produktkatalog.

GÅ TIL PRODUKTKATALOG

Pumped_drainage_system_img

Dreneringssystem for pumper

Dreneringssystemet fra KSB tillater avsidesliggende bosettinger å bli sikkert koblet til kloakknettet.

dreneringssystem to Dreneringssystem for pumper
Stormwater_retention_tank_img

Amajet systemet for rengjøring av regnvannstank

Amajet systemet kan benyttes overalt hvor tanker og kloakklagring krever kostnadseffektiv rengjøring.

Mer to Amajet systemet for rengjøring av regnvannstank
Pump_station_img

Pumpestasjoner for avløpsvann

KSB tilbyr pumpestasjoner for avløspvann som løser alle oppgaver innen kloakk og avløp. Som hoved eller mellom pumpestasjon, håndterer de regnvann, spillvann fra hus, industrielt spillvann eller spillvann.

Pump station Teaser to Pumpestasjoner for avløpsvann
Additional Information

Avløp

Last ned Brosjyre for mer informasjon om vår avløpsbehandling.

Avløp3 MB