KSB er i stadig utvikling – det samme er våre arbeidere

Systematisk og god opplæring, strategisk karriereplanlegging og målrettet støtte for ansatte – disse er de viktigste hjørnesteinene i vår personalpolitikk, uansett hvilken stilling du har.

What_we_offer_img

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at hver og en av våre ansatte tenker utover hans eller hennes område av spesialisering. Vi tilbyr målrettet kontinuerlig opplæring og interessante karriereperspektiver.  

Alle de som jobber godt, har store sjanser for å jobbe i andre roller og få tildelt økt ansvar. Vi støtter våre ansattes faglige ambisjoner og fremmer deres utvikling, dette gjelder også når det gjelder internasjonal strategisk karriereplanlegging. Tross alt, ønsker vi å koble sammen våre kombinerte ferdigheter og dermed oppnå store ting i verden over.

Additional Information