Et mangfold av personligheter = Mangfold av ideer

Som en global aktør, har vi et stort ansvar for våre ansatte og de landene vi opererer i.

Diversity_img

Med dette i tankene, har vi utviklet et systematisk mangfoldighets styringssystem siden 2004. Dette gjør det mulig for oss i KSB å utrykke vår takknemmelighet for hver og enkelt ansatt, ettersom vi vil at de skal uttrykke sin individualitet og personlighet ut i arbeidet de utfører. 

Samtidig tolerer vi ikke noen form for diskriminering basert på språk, nasjonalitet, kulturell bakgrunn, hierarki, kjønn, seksuell legning, funksjonshemning eller sin familiestatus. Vi er forpliktet til å oppmuntre til lagåndsfølelse og gjensidig respekt blant de ansatte på arbeidsplassen. Som et resultat av dette, har vi skapt en mangefasettert arbeidsstyrke der alle kan la sin erfaring og personlighet komme til utrykk i sitt daglige arbeid. Tross alt har vi ansatte i mer enn 100 land og vi ønsker både å opprettholde og øke dette mangfoldet.

Additional Information