Jobbe for KSB

Du kan også bli en del av den store familien av ingeniør og teknologientusiaster, hvor vi leverer produkter for væskedistribusjon over hele verden. Så kom og opplev et veletablert selskap som verdsetter tradisjon, men også ser mot fremtiden.

Selv om vi er et selskap som opererer internasjonalt, har KSB vedlikeholdt både en klar struktur og enkle beslutningsprosesser. Samtidig er vi store nok til å kunne tilby hele spektre av tjenester og tilfredsstiller alle behov, enten det er produksjon eller ingeniørarbeid, design, salg eller service, materialadministrasjon eller alle de andre virksomhetsområdene våres. Vi utnytter erfaringen og synspunktene av flere nasjoner og kulturer og dette reflekteres i den måten vi arbeider på og måten vi tenker på globalt. 

Kompetanse og teknisk fremgang står bak vår suksess. Våre ansatte oppmuntres til å bruke deres egne ferdigheter og ideer og videreutvikle seg. Dette fremmer selvsikkerhet og høye kvalitetsstandarder for våre ansatte. Vi skaper oppnåelige perspektiver og bygger personlige verdier via et attraktivt program for opplæring, lederskap og lønnsnivåer. Støtte gis i form av seminarer og workshops hvor ansatte oppmuntres til å strekke seg etter større ansvar og en utvidelse av deres valgmuligheter.

Additional Information