Visjon

KSB ønsker å gi merverdi og utgjøre en forskjell.

Vi ønsker å tilføre merverdi for våre kunder og våre ansatte, samt utgjøre en forskjell ved å tilføre positivitet, entusiasme og engasjement.

Kjennetegn på våre produkter er at de har svært høy kvalitet og i hovedsak er egenprodusert. Vår høye produktkvalitet skal gjenspeiles i alle aktiviteter i bedriften.

For våre kunder og samarbeidspartnere betyr dette at de alltid skal føle at de blir tatt godt i mot når de kontakter KSB og at de får god hjelp og rådgivning hos oss.

Additional Information