Samfunnsansvar hos KSB

KSB har en engasjert og aktiv rolle når det gjelder samfunnsansvar. I alle våre aktiviteter, er vi styrt av prinsippene om bærekraftig utvikling og stiller strenge krav til vår innvirkning på miljøet og samfunnet.

Dette er hvordan KSB bruker prinsippene om samfunnsansvar i daglig praksis:

Global påvirkning
KSB har underskrevet FN-initiativet Global compact. I dag er Global Compact verdens største initiativ for samfunnsansvar og baserer seg på to prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti korrupsjon.

Miljøvern
KSB støtter målene i Koyoto-protokollen og legger stor vekt på optimal energieffektivitet for alle produkter og teknologier. I tillegg er våre arbeidsprosesser og arbeidsmiljø designet for å kreve så lite energi og råvarer som mulig.

HMS
For å sike maksimal sikkerhet på arbeidsplassen, har KSB definert sine egne HMS-retningslinjer (helse, miljø og sikkerhet), samtidig som man følger nasjonale og internasjonale standarder.

Samfunnsengasjement
KSB har som mål å løse sosiale problemer. Våre aktiviteter på dette feltet er mange og spenner fra skoleprosjekter, gjennom å støtte veldedige organisasjoner til miljøvern.


Additional Information