Historien fra Hans Lindflaten AS til KSB Norge AS

Firmaet Hans Lindflaten A/S ble grunnlagt i 1945 av Hans Lindflaten. Helt siden etableringen har firmaet representert KSB i Norge og KSB har vært den viktigste leverandøren av pumper og ventiler.

Som et ledd i et "generasjonsskifte" og med bred støtte fra de ansatte, tok Lindflatens aksjonærer i 2008 initiativ overfor KSB AG om salg av selskapet. I september 2008 ervervet KSB 90% av aksjene i Lindflaten AS med avtale om å overta de siste 10% fra 01.01.2013.

Våren 2012 skiftet selskapet navn fra KSB Lindflaten AS til KSB Norge AS og er nå et fullverdig medlem i KSB familien.

Additional Information