BIM – Building Information Modeling

Bij „Building Information Modeling“ (kortweg BIM) gaat het om een methode waarmee de totale levenscyclus van een gebouw digitaal kan worden afgebeeld. Dat betekent: Vanaf het ontwerp via de bouw en de exploitatie tot aan de latere ontmanteling worden alle elementen, materialen en daarbij behorende data digitaal geregistreerd en kunnen deze transparant beheerd worden. 

Schematische voorstelling van een BIM-ondersteunde bouwplanning gebouwen In een typisch BIM-model kunnen al naar gelang detaildiepte de ingebouwde elementen en materialen inclusief tijdplanning, kosten en andere informatie worden gepresenteerd.

Het kloppend hart van een BIM-gebouwmodel is de gedetailleerde registratie van alle relevante gegevens van het bouwwerk – hoe nauwkeuriger en omvangrijker, des te beter. De methode combineert de geometrische data met aanvullende informatie (materiaal, elektro, rendementen, vermogensopnames, handleiding, etc.). Met speciale software worden de precieze specificaties van alle gebruikte materialen, onderdelen, elementen en installaties én de exacte gegevens van de gemonteerde sanitair-, verwarmings-, airco- en elektro-installaties digitaal geregistreerd en in een virtueel “Gebouw 4.0” samengevat. Daarmee hebben ontwerpers, architecten, bouwbedrijven en daarna het facility management en zelfs sloopbedrijven een complete databank met alle relevante informatie over het gebouw ter beschikking.

Via het KSB CAD-Portal hebt u nu al toegang tot omvangrijke BIM-gegevens van een groot aantal pompen, pompsystemen en afsluiters.

Waarom richt KSB zich op het thema BIM?

Steeds meer projecten die worden uitgeschreven, moeten volgens de BIM-systematiek ontworpen en gebouwd worden. 

BIM biedt voordelen voor alle partijen

BIM biedt voor alle partijen die bij de bouw en exploitatie zijn betrokken, aanzienlijke voordelen: projectontwikkelaars, architecten, opdrachtgevers, exploitanten, facility management, sloop- en recyclingbedrijven – ze profiteren van eenvoudig toegankelijke, volledige en nauwkeurige gebouwinformatie:

  • De digitale registratie van alle details maakt het mogelijk om een constructie overzichtelijker te plannen, te testen en te implementeren
  • BIM maakt een naadloze samenwerking mogelijk tussen alle partijen die bij de bouw zijn betrokken
  • De ontwerpkwaliteit en de productieprocessen kunnen beter worden gecontroleerd
  • Daarmee kunnen beslissingen in een eerder stadium en betrouwbaarder worden genomen.
  • Het managen van risico's wordt met BIM eenvoudiger
KSB Pumpe Eta

CAD- en BIM-gegevens platform

Op ons CAD-platform kunt u uw gewenste pompen en afsluiters configureren en in verschillende dataformats downloaden. Voor geselecteerde gebouwtechniekproducten staan u hier bovendien BIM-data ter beschikking.

Naar CAD- en BIM-gegevens platform
Extra informatie
KSB Pumpe Eta

CAD- en BIM-gegevens platform

Op ons CAD-platform kunt u uw gewenste pompen en afsluiters configureren en in verschillende dataformats downloaden. Voor geselecteerde gebouwtechniekproducten staan u hier bovendien BIM-data ter beschikking.

Naar CAD- en BIM-gegevens platform