Gegevensbescherming

Opslag van bezoekgegevens

Telkens als een gebruiker een pagina op de website van KSB bezoekt of een bestand opent, worden deze toegangsgegevens opgeslagen in een logbestand op onze server.

Elk databestand voor een verzoek bestaat uit de volgende algemene informatie:

  • Oorspronkelijke link waarvan het verzoek afkomstig was
  • Naam van het bestand
  • Datum en tijdstip van het verzoek
  • Volume van de verzonden gegevens
  • Toegangsstatus (verzonden bestand, bestand niet gevonden, etc.)
  • Resultaat van de zoekopdracht van het type webbrowser
  • het IP-adres van de aanvrager

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. De informatie wordt niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld of gedeeld met derden.

Verzamelen van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als gebruikers deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld tijdens registratie, bij het invullen van formulieren of bij het bestellen van informatiemateriaal. KSB gebruikt deze informatie om te reageren op zoekopdrachten of verzoeken en in het algemeen om aan gebruikers informatie te verstrekken over de producten, diensten of aanbiedingen van de onderneming. De informatie wordt behalve in het kader van de nieuwsbrief niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld of gedeeld met derden. De toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde intrekken. U kunt eenvoudigweg uw voorkeur melden aan: infonl@ksb.com.

Gebruikers hebben het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hen of hun pseudoniem zijn opgeslagen. Zij hebben tevens wettelijk het recht om hun persoonsgegevens te laten corrigeren, afschermen of verwijderen. U kunt eenvoudigweg uw voorkeur melden aan infonl@ksb.com.

Nieuwsbrief

Voor het aanmelden voor de nieuwsbrief dient u uw e-mailadres te verstrekken. Om ervoor te zorgen dat de aanmeldingsprocedure daadwerkelijk door de feitelijke eigenaar van een e-mailadres wordt geïnitieerd, passen wij de dubbele “opt-in”-procedure toe waarmee wij kunnen vastleggen dat de nieuwsbrief is aangevraagd en dat een e-mailbevestiging was verstuurd en dat daarop is gereageerd. Dat is alle informatie die wordt verzameld. Om de nieuwsbriefdiensten te verbeteren, en met name om dubbele aanvragen te vermijden, sturen wij voor vergelijkingsdoeleinden het door u aan ons verstrekte e-mailadres door aan onze Europese dochterondernemingen. Na ontvangst wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor dit expliciete doel. Overige derden worden hier niet bij betrokken. De toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde intrekken. Onderaan elke nieuwsbrief staat de desbetreffende link. U kunt ons ook een e-mail sturen naar infonl@ksb.com waarin u meldt dat u zich voor de nieuwsbrief wilt afmelden.

Universal Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Universal Analytics, een door Google, Inc. aangeboden webanalysedienst (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS – hierna “Google”). Universal Analytics beoogt onder meer gebruikersnamen te gebruiken om de bezoeker van de website te identificeren. De voor deze gebruikersnaam bewaarde informatie in verband met de wijze waarop u deze website gebruikt, wordt in de regel naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden waar die wordt opgeslagen. Omdat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, verkort Google eerst uw IP-adres binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Uitsluitend in uitzonderlijke op zichzelf staande gevallen wordt het IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daarna ingekort. Google gebruikt namens ons deze informatie om te evalueren en beoordelen hoe u de website gebruikt, om rapportages te maken over website-activiteiten en om aanvullende diensten te verlenen aan de websitebeheerder in verband met het website- en internetgebruik (bijvoorbeeld analyse van het gedrag inzake het gebruik van meerdere apparaten). Het door uw browser verzonden IP-adres als onderdeel van de Universal Analytics-activiteiten wordt niet samengevoegd met overige Google-gegevens. Als u niet wilt dat er gegevens over uw websitegebruik (waaronder uw IP-adres) worden verzameld en naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, dan kunt u op de volgende link klikken en de desbetreffende browser plug-in downloaden:

Link: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

Als alternatief voor de browser plug-in of als u een browser-app gebruikt op een mobiel apparaat, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen, waarmee wordt voorkomen dat Google Analytics gegevens van deze website verzamelt (deze cookie werkt alleen in deze browser en alleen in combinatie met dit domein; als u uw cookies in deze browser verwijdert, dient u alleen nogmaals op de link te klikken): <a onclick="alert('Google Analytics was deactivated');"href="javascript:gaOptout()">Deactivate Google Analytics</a>.
Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Als zodanig worden IP-adressen alleen op ingekorte wijze verder verwerkt, zodat er geen directe verbanden met een specifiek persoon kunnen worden gelegd.

AdWords

Deze website maakt gebruik van de functie conversie bijhouden van Google. Als u onze website via een door Google verstrekte advertentie bezoekt, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. De traceercookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google verstrekte advertentie klikt. Deze cookies verlopen na 30 dagen en kunnen dan niet meer worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker specifieke pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen KSB en Google vaststellen dat de gebruiker de advertentie heeft aangeklikt en naar deze pagina werd geleid. Alle klanten van Google AdWords krijgen een andere cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet via de website van AdWords-klanten worden bijgehouden. De door het gebruik van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om van traceercookies gebruik te maken. Klanten krijgen dan inzicht in het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en met een traceertag naar een pagina is geleid. Zij ontvangen geen informatie waarmee zij gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet kiest voor traceren, dan kunt u ervoor kiezen om geen cookie te plaatsen door de automatische functie van uw browser voor cookie-instellingen te deactiveren of door uw browser zodanig te configureren dat alle cookies van het “googleadservices.com”-domein worden verwijderd. U kunt de opt-out-cookies niet verwijderen als u niet wilt dat er analysegegevens worden vastgelegd. Nadat u alle cookies in uw browser hebt verwijderd, dient u de desbetreffende opt-out cookie opnieuw in te stellen.

Sociale media plug-ins

Onze website maakt gebruikt van de plug-ins van de volgende sociale netwerken:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook"); de plug-ins kunnen worden herkend door het gebruik van een van de logo's van Facebook. Online kunt u de lijst raadplegen op http://developers.facebook.com/plugins

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (hierna "Twitter"); de plug-ins kunnen worden herkend door het gebruik van een van de logo's van Twitter. Online kunt u de lijst raadplegen op https://twitter.com/about/resources

Google (Google+), Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; (hierna “Google+”); de plug-ins kunnen worden herkend door het gebruik van een van de logo's van Google+. Online kunt u de lijst raadplegen op https://developers.google.com/+/web/+1button/?hl=nl

Plug-ins zijn kant-en-klare extensies voor websites die door de beheerders van sociale netwerken worden gemaakt en voor gebruik aan derden beschikbaar worden gesteld. Hiermee kan een verbinding met of koppeling naar een andere internetpagina en het desbetreffende netwerk worden gemaakt. Alle sociale media plug-ins hebben gemeen dat die niet door KSB worden gecontroleerd of beheerd ondanks dat die in de webinhoud van derden zijn ingebouwd. Om die reden informeren wij gebruikers van onze website over de werking van deze plug-ins, zodat zij zelf kunnen beslissen of zij daarvan gebruik willen maken.

Wij maken voor de sociale media plug-ins gebruik van de “dubbelklikmethode” teneinde de gegevensbescherming voor de gebruikers van onze website te optimaliseren. Wanneer de website wordt opgeroepen, worden de knoppen gedeactiveerd en wordt niet onmiddellijk gestart met het verzenden van informatie aan de beheerders van de sociale netwerksites. Uitsluitend wanneer de knop tijdelijk of permanent is geactiveerd (eerste klik) geeft de gebruiker hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming. Op dat moment wordt die informatie verzonden. Met de tweede klik wordt het vertrouwen van de gebruiker in de door ons gefaciliteerde netwerken kenbaar gemaakt. Met deze methode kunnen gebruikers van onze website al dan niet ervoor kiezen om toestemming te geven voor het verzenden van gebruikersgegevens naar de beheerders van sociale netwerken.

Wanneer gebruikers onze website bezoeken met plug-ins die permanent zijn geactiveerd door middel van de dubbelklikmethode, maakt de browser een directe verbinding met de server van het sociale netwerk en worden gebruikersgegevens verzonden naar de hiervoor genoemde beheerders van de sociale netwerksites zonder dat de gebruiker hiervan uitdrukkelijk in kennis wordt gesteld. In het geval van Facebook gaat het om informatie waaruit blijkt dat de gebruiker onze website heeft bezocht en omvat deze informatie het IP-adres van het gebruikte eindapparaat of de gebruikte aansluiting alsmede de datum en het tijdstip, de browser en het besturingssysteem. Dit vindt ook plaats als de gebruiker niet op de “Like”-knop klikt. Twitter daarentegen verzamelt niet alleen informatie waaruit blijkt dat de website is bezocht, maar tevens het IP-adres. Beheerders van sociale netwerken hebben niet verder gespecificeerd welke aanvullende gegevens zij in dit verband kunnen verzamelen. Zolang de gebruiker op het desbetreffende sociale netwerk is ingelogd terwijl hij onze website bezoekt, kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw gebruikersaccount plaatsen. Als de gebruiker een plug-in aanklikt of een andere sociale netwerkfunctie gebruikt (bijvoorbeeld de reactiefunctie) dan wordt deze informatie ook verzonden en op de door het sociale netwerk onderhouden server bewaard. Indien de gebruiker niet wilt dat deze aanvullende informatie wordt verzonden, dan moet hij vóór het laden van onze website uitloggen bij het sociale netwerk.

Wij worden niet op de hoogte gesteld van of wij ontvangen geen nadere gegevens inzake het soort en de reikwijdte van de verzonden gegevens. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de sociale netwerken voor details over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzamelingsactiviteiten van de desbetreffende beheerder, over verdere verwerking, het gebruik van de gegevens door deze beheerder en de gebruikersrechten en mogelijke instellingen voor bescherming van de privacy van gebruikers.

Beveiliging

KSB maakt gebruik van de modernste technische beveiligingsvoorschriften en -procedures om de verstrekte gegevens en informatie te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, schade of onbevoegde toegang. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt wordt de informatie versleuteld voor gegevensoverdracht.

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over of de beheerders van andere websites de desbetreffende voorschriften inzake gegevensbescherming in acht nemen.

Als leverancier is KSB wettelijk verantwoordelijk voor haar eigen inhoud. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen links naar inhoud van overige providers en door KSB verstrekte inhoud. KSB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, noch doet zij aanbevelingen voor via links verstrekte externe inhoud die als zodanig wordt aangemerkt. De beheerder van de gekoppelde website is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de onrechtmatige, onjuiste en onvolledige inhoud, alsmede voor schade vanwege het gebruiken of het negeren van de verstrekte informatie. De redacteur is uitsluitend verantwoordelijk voor links van derden als hij hiermee bekend is, met inbegrip van onrechtmatige of strafbare inhoud, en als het technisch en redelijkerwijs mogelijk is om het gebruik daarvan te voorkomen.

Extra informatie