Juridische informatie

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Krachtens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMW), zijn wij als dienstenverlener uit hoofde van algemene wetgeving verantwoordelijk voor de door ons op deze website aangeboden inhoud die met de grootst mogelijke zorg is opgesteld. Niettemin zijn wij niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

meer to Disclaimer

Gegevensbescherming

Opslag van bezoekgegevens

Telkens als een gebruiker een pagina op de website van KSB bezoekt of een bestand opent, worden deze toegangsgegevens opgeslagen in een logbestand op onze server.

Elk databestand voor een verzoek bestaat uit de volgende algemene informatie:

Oorspronkelijke link waarvan het verzoek afkomstig was

Naam van het bestand

Datum en tijdstip van het verzoek

Volume van de verzonden gegevens

Toegangsstatus (verzonden bestand, bestand niet gevonden, etc.)

Resultaat van de zoekopdracht van het type webbrowser

het IP-adres van de aanvrager

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. De informatie wordt niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld of gedeeld met derden.

Verzamelen van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als gebruikers deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld tijdens registratie, bij het invullen van formulieren of bij het bestellen van informatiemateriaal. KSB gebruikt deze informatie om te reageren op zoekopdrachten of verzoeken en in het algemeen om aan gebruikers informatie te verstrekken over de producten, diensten of aanbiedingen van de onderneming. De informatie wordt behalve in het kader van de nieuwsbrief niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld of gedeeld met derden. De toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde intrekken. U kunt eenvoudigweg uw voorkeur melden aan: infonl@ksb.com.

Gebruikers hebben het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hen of hun pseudoniem zijn opgeslagen. Zij hebben tevens wettelijk het recht om hun persoonsgegevens te laten corrigeren, afschermen of verwijderen. U kunt eenvoudigweg uw voorkeur melden aan infonl@ksb.com.

meer to Gegevensbescherming

Algemene leveringsvoorwaarden

Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden die voor KSB Nederland BV gelden.

meer to Algemene leveringsvoorwaarden

Bedrijfsinformatie

Uitgever KSB Nederland B.V. Wilgenlaan 68 1161 JN Zwanenburg Postbus 211 1160 AE Zwanenburg Tel.

meer to Bedrijfsinformatie
Extra informatie