Juridische informatie

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Krachtens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMW), zijn wij als dienstenverlener uit hoofde van algemene wetgeving verantwoordelijk voor de door ons op deze website aangeboden inhoud die met de grootst mogelijke zorg is opgesteld. Niettemin zijn wij niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

meer to Disclaimer

Gegevensbescherming en cookies

Verantwoordelijke voor de AVG (GDPR)

KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Str. 9

67227 Frankenthal

Duitsland

meer to Gegevensbescherming (GDPR)

Algemene leveringsvoorwaarden

Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden die voor KSB Nederland BV gelden.

meer to Algemene leveringsvoorwaarden

Bedrijfsinformatie

Uitgever KSB Nederland B.V. Wilgenlaan 68 1161 JN Zwanenburg Postbus 211 1160 AE Zwanenburg Tel.

meer to Bedrijfsinformatie
Extra informatie