Juridische informatie

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Krachtens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMW), zijn wij als dienstenverlener uit hoofde van algemene wetgeving verantwoordelijk voor de door ons op deze website aangeboden inhoud die met de grootst mogelijke zorg is opgesteld. Niettemin zijn wij niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

meer zu Disclaimer

Gegevensbescherming en cookies

Om de website optimaal te kunnen vormgeven en voortdurend te kunnen verbeteren, maakt KSB gebruik van cookies. Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

meer zu Gegevensbescherming

Algemene leveringsvoorwaarden

Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden die voor KSB Nederland BV gelden.

meer zu Algemene leveringsvoorwaarden

Bedrijfsinformatie

Uitgever KSB Nederland B.V. Wilgenlaan 68 1161 JN Zwanenburg Postbus 211 1160 AE Zwanenburg Tel.

meer zu Bedrijfsinformatie
Extra informatie