KSB verwarmingspomp - hoogefficiënt en universeel inzetbaar

Zonder verwarmingspomp blijven woningen koud. Naar schatting houden meer dan 30 miljoen pompen in Duitsland de verwarmingen in bedrijf. Veel huisbezitters hebben de verwarmingspomp in de kelder en daarbij geldt: uit het oog, uit het hart. De pomp kan dan ook een echte stroomvreter zijn. In vergelijking met een oude verwarmingspomp werkt een moderne, hoogefficiënte pomp van KSB uiterst effectief en verlaagt zo enorm het verbruik van energie.

KSB-verwarmingspomp-Etaline De Etaline van KSB is een energie-efficiënte verwarmingspomp voor veel toepassingen in de gebouwentechniek en de industrie. © KSB

Pomp vernieuwen en energie sparen

Thuis komen, de thermostaat hoger draaien en genieten van het feit dat de woning in de kortste tijd behaaglijk warm wordt. Voor het warme gevoel zorgt de circulatiepomp van onze verwarmingsinstallatie. De verwarmingspomp is het hart van elke verwarming en verpompt het verwarmde water van de ketel naar de radiatoren en terug. De verwarmingspomp is om zo te zeggen de motor, die het watercircuit in het leidingsysteem op gang houdt.

Een verouderde verwarmingspomp kost energie

Woningbezitters zijn zich er vaak niet van bewust dat de verwarming naast olie of gas ook energie uit het stopcontact nodig heeft. Hoezo?

  • De verwarmingspomp wordt door stroom aangedreven.
  • De verwarmingspomp werkt gedurende de hele verwarmingsperiode, dag en nacht. In de loop van een winter is een verwarmingspomp ongeveer 6.000 uur in bedrijf.
  • Het stroomverbruik van een verwarmingspomp is vaak aanzienlijk hoger dan dat van een wasmachine en een koelkast bij elkaar

Een oude verwarmingspomp verspilt veel stroom. Met vol vermogen pompt de circulatiepomp het water door de leidingen – en wel continu. Oude verwarmingspompen reageren niet op veranderde drukcondities in de leidingen, die door verschillende warmtebehoeftes ontstaan. De druk stijgt bijvoorbeeld, als thermostaten aan de radiatoren de waterdoorstroming smoren.

 

Er zijn vier soorten verwarmingspompen

Niet iedere circulatiepomp lijkt op de andere. Over het algemeen geldt: hoe eenvoudiger en ouder de verwarmingspomp is, des te hoger het stroomverbruik.

  1. De ongeregelde verwarmingspomp is vaak meer dan twintig jaar oud. Een dergelijke pomp heeft veelal geen in- en uitschakelaar en geen regelaar. Omdat de pomp voortdurend met maximaal vermogen loopt, gebruikt deze veel stroom.
  2. De meertraps ongeregelde verwarmingspomp kan men eveneens niet uitschakelen. Een dergelijke pomp heeft drie instellingen. In trap 1 verbruikt de pomp aanzienlijk minder stroom dan in trap 3.
  3. Elektronisch geregelde verwarmingspomp: Hier regelt de elektronica het vermogen van de pomp of aanvullend nog de waterdruk. Als de radiatorthermostaten gesloten zijn, nemen het vermogen van de pomp en de waterdruk af. Dat spaart stroomkosten.
  4. De hoogefficiënte pomp heeft een geoptimaliseerde motor, die het vermogen traploos elektronisch regelt en aanpast aan de werkelijke behoefte. Een dergelijke pomp is speciaal op de verwarmingsinstallatie afgestemd en ondersteunt de hydraulische afstemming.


Hoe werkt een verwarmingspomp en het verwarmingscircuit – kort verklaard

De circulatiepomp van een verwarmingsinstallatie is een centrifugaalpomp, die het verwarmde warmteoverdrachtsmedium in een gesloten kringloop door de leidingen naar de radiatoren verpompt. Gelijktijdig pompt de verwarmingspomp het afgekoelde medium van de radiatoren terug naar de verwarmingsketel, waar het opnieuw verwarmd wordt. Omdat de verpompte vloeistoffen variëren, zijn afhankelijk van het verwarmingstype speciale verwarmingspompen nodig. Behalve water worden bijvoorbeeld ook vloeistof-gasmengsels of olie toegepast.

Het verwarmingscircuit maakt gebruik van de natuurlijke zwaartekracht en soortelijke massa van het water. Bij een zogenaamde zwaartekrachtverwarming functioneert de circulatie alleen door het verschil in soortelijke massa van het water. Daarbij is geen verwarmingspomp nodig: warm water heeft een geringere soortelijk massa en stijgt dan ook in de toeloopleidingen naar boven; afgekoeld water heeft een grotere soortelijke massa en zakt daarom in de terugloopleidingen naar beneden. Een natuurlijk circuit ontstaat. Het nadeel: de zwaartekrachtverwarming vereist leidingen met een grote diameter, heeft veel water nodig en reageert erg traag.

Elektrische verwarmingspompen versnellen daarom in moderne installaties de natuurlijke circulatie en regelen de watertoevoer. De leidingdoorsneden kunnen dankzij de verwarmingspomp kleinere afmetingen hebben, zodat de kosten van de verwarmingsinstallatie lager liggen dan bij een zwaartekrachtverwarming.

Extra informatie
Gebäudetechnik-teaser_original

Gebouwentechniek

Pompen en afsluiters voor verwarming, koeling, ventilatie, watervoorziening en vuilwaterafvoer

Meer... to Gebouwentechniek
Service und Ersatzteile Teaser_original

Service en onderdelen

Advies van onze experts, service, onderhoud, reparaties, originele KSB-onderdelen, servicecontracten, servicepartner

Meer... to Service en onderdelen
HKL_tea_original

Verwarming, koeling & Ventilatie

Veelomvattende oplossingen van KSB, zoals de optimaal geselecteerde verwarmingspomp Etaline PumpDrive of de onderhoudsvrije klepafsluiter BOA-Compact, dragen bij aan het betrouw en hoogefficiënt funktioneren bij verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen.

Verwarming, koeling & ventilatie to Verwarming, koeling & Ventilatie
FF-teaser_original

Energie-efficiëntie

FluidFuture by KSB, ErP-richtlijnen, SES (Service Efficieny System)

Meer... to Energie-efficiëntie