Thermische oliepompen Etanorm SYT – octrooi aangevraagd voor hoogeffectieve ontluchting VenJet®.

De eigenschappen veiligheid en betrouwbaarheid hebben bij KSB een lange traditie. In het bijzonder bij hete media is de veiligheid van de pomp uiteraard van cruciaal belang. Daarom heeft KSB een effectieve ontluchting ontwikkeld voor thermische oliepompen, die ervoor zorgt dat zich in het medium bevindende gasinsluitsels zonder uitzondering worden afgescheiden en in een aparte ruimte verzameld

De lucht kan vervolgens gecontroleerd afgelaten worden via een aanwezige ontluchtingsplugDe asafdichtingsruimte vult zich weer volledig met vloeistof, waardoor oververhitting en beschadiging van de asafdichting op een doelmatige wijze wordt voorkomen.

Het voor octrooi aangemelde principe is effectief dankzij een nuttig gebruik van de wetten van de stromingsleer. De roterende as zelf veroorzaakt een meeneemeffect op de zich in de ruimte bevindende vloeistof. Een vernauwing nabij de pompas, die wordt gerealiseerd door een eenvoudige rib, zorgt ervoor dat het medium in de asafdichtingsruimte wordt versneld. De hieruit resulterende vlakke straal stoot tegen de tegenoverliggende wand en deelt zich. Een deel van de straal wordt teruggeleid naar de afdichtingsruimte, de rest stroomt naar de afscheidingsruimte. De straalversnelling en de speciale VenJet-contour verlagen de locale druk en stimuleren de overgang van de luchtinsluitsels in de aflaatzone. Het medium heeft daar dan voldoende tijd om uit te gassen, totdat het zijn weg terugvindt naar de asafdichtingsruimte. Het afgescheiden gas verblijft veilig in een afgezonderde kamer totdat het via de plug wordt afgelaten.

Een maximum aan veiligheid bij bijzonder belastende media, zoals thermische olie met dampspanningen van meer dan 1 bar, wordt geboden door de Etanorm SYT met dubbelwerkende mechanische asafdichting, die natuurlijk ook de innovatieve VenJet-technologie bezit.

Extra informatie

Contact

Name

Henk Prinssen

Phone

workPhone:
0031 (0)20 4079816
faxFax:
0031 (0)20 4079802

Contact

Name

Jan van de Pol

Phone

workPhone:
0031 (0)20 4079887
faxFax:
0031 (0)20 4079802