PumpDrive: flexibele toerenregeling voor maximale efficiëntie

PumpDrive is de nieuwste generatie toerenregeling van KSB. PumpDrive regelt een op de behoefte afgestemd bedrijf van pompen en bereikt daarmee de maximale energiebesparing.

Stijging van het rendement van pomp: PumpDrive Stijging van het rendement van pomp: PumpDrive

Energie besparen met PumpDrive? PumpDrive past het toerental van de pomp continu aan de daadwerkelijk behoefte van de installatie met een energie-efficiënt en veilig pompbedrijf tot gevolg. Toerenregeling wordt met name aanbevolen bij wisselende behoeften van de installatie. Een op de behoefte afgestemd bedrijf maakt, dankzij een toerenregeling,  besparingen tot 60% mogelijk. Bovendien stijgt daardoor het rendement en de beschikbaarheid van de pomp.

Met de PumpDrive dalen de energiekosten maar ook de levenscycluskosten doordat de vermogenopname van de pomp geregeld wordt. Maximale energiebesparingen kunnen overigens bereikt worden door de monitoringunit PumpMeter te combineren met de KSB SuPremE®, IE4-motor, de efficiëntste, magneetvrije pompaandrijving ter wereld.

 

Een rekenvoorbeeld

Etanorm PumpDrive 32-200/552. Een op de behoefte afgestemde reductie van de capaciteit van slechts 30 % betekent een besparing van 1.712 € / 8.000 bedrijfsuren (bij 12 cent/kWh).

Besparingspotentieel met PumpDrive

 

Pompbedrijf – veilig en betrouwbaar

Voor een veilig pompbedrijf is continue controle van een installatie bepalend. De bedrijfstoestand van de pompen moet bijvoorbeeld steeds weer gecontroleerd worden. PumpDrive meet en verwerkt constant de waarden en gegevens van de pomp en bewaakt elk moment van de dag het toegestane bedrijfsbereik. Op deze wijze is de beschikbaarheid van uw installatie altijd gewaarborgd.

Efficiënt team: SuPremE®-Motor, PumpMeter en PumpDrive
Efficiënt team: SuPremE®-Motor, PumpMeter en PumpDrive
Vereffent drukverliezen: DFS-functie van PumpDrive
Vereffent drukverliezen: DFS-functie van PumpDrive
Met PumpDrive draaien tot zes pompen parallel.
Met PumpDrive draaien tot zes pompen parallel.

Deze specialiteiten biedt PumpDrive:

Grafiekbewaking en inschatting van de capaciteit

PumpDrive bewaakt de pompgrafiek en berekent het actuele bedrijfspunt aan de hand van de vermogensopname van de motor én het actuele toerental. Zo herkent de PumpDrive wanneer de pomp zich in een ontoelaatbaar werkgebied, in extreme deellast, droogloop of overlast bevindt. Door vooraf gedefinieerde instellingen is het mogelijk dat er, in geval van een extreme deel- of overlast, een melding wordt gemaakt en het pompaggregaat wordt uitgeschakeld. Het beschermt pompen tegen uitval of schade door bedrijf in een ontoelaatbaar bedrijf.

Een ander belangrijke feature van de PumpDrive is het continu berekenen van de capaciteit. De waarden van de capaciteitsberekening zijn het resultaat van de vermogensmeting en de grafiekfunctie. De berekende capaciteit levert belangrijke gegevens voor functionaliteiten, zoals de DFS-functie.


Afvalwatertoepassingen optimalisatie

Funktiepakket afvalwater: optimalisering van afvalwatertoepassingen

PumpDrive maakt het mogelijk met functionaliteiten voor gerichte toerenregeling de beschikbaarheid van afvalwaterpompen te verhogen. Daarbij behoren de spoelfunctie, de monitoring van doorstroomsnelheid en de vervuilingsprofylaxe.

Afvalwatertoepassingen

 

Functiepakket drukverhoging: gelijkblijvend systeemdruk met PumpDrive

Voor de beschikbaarheid en de efficiëntie van drukverhogingspompen speelt een gelijkblijvende systeemdruk een grote rol. De nieuwe PumpDrive beschikt daarom over  speciale functionaliteiten die vooral op de eisen van drukverhogingstoepassingen ingaan: de leidingvulfunctie en het beschikbaarheidsbedrijf

Gelijkblijvende systeemdruk met PumpDrive Gelijkblijvende systeemdruk met PumpDrive

 

Dubbelpompsmanagement voor redundantie

Het geïntegreerde dubbelmanagement  stelt de setpoint van het systeem door twee pompen van hetzelfde type continu veilig. Daarbij wordt tussen twee bedrijfswijzen onderscheid gemaakt:

  • Het setpoint wordt bij nominaal bedrijf van een pomp bereikt. (2 x 100%) 
  • Het nominale punt van de installatie wordt bij nominaal bedrijf van beide pompen bereikt. (2 x 50%)

Etaline Z

 

 

Flexibiliteit in alle bereiken

Voor elke eis en elke toepassing: met een groot vermogensbereik vanaf 0,37 kW tot 110 kW (op aanvraag ook tot 1,4 MW) biedt PumpDrive in de industrie, net als de Eco-uitvoering in de gebouwentechniek, de hoogste veiligheid en optimale efficiëntie.

De flexibiliteit van pompen komt overigens ook naar voren bij de montage. Het pompregelsysteeem kan zowel op de wand, op de motor als in een schakelkast worden gemonteerd. Met deze drie montagevarianten is er voor elke individuele wens en in elke ruimte de geschikte plaats.

Motormontage

De PumpDrive kan direct op de motor gemonteerd worden. De PumpDrive kan direct op de motor gemonteerd worden.

Omdat de nieuwe PumpDrive perfect op de motoren van KSB-pomp is afgestemd, kan deze tot 55 kW direct op de motor worden gemonteerd. Voordeel van motormontage: in geval van uitbreiding ontstaat er geen plaatsgebrek in de schakelkast en er hoeft ook niet naar een geschikte plaats aan de wand te worden gezocht.

Wandmontage

PumpDrive als alternatief aan de wand. …of als alternatief aan de wand.

De wandmontage is een ideaal alternatief voor het geval dat er in de schakelkast geen ruimte is en als motormontage niet mogelijk is. Met de montage aan de wand bevinden zich pomp en PumpDrive in de directe omgeving.

Schakelkastmontage

Derde optie is het monteren in een schakelkast. Derde optie is het monteren in een schakelkast.

Bevindt de pomp zich in een ruimte waar hoge eisen aan wordt gesteld, dan kan de PumpDrive in een schakelkast worden gebouwd. PumpDrive met vermogensbereiken tot 1,4 MW kunnen zo worden ingezet.

Eenvoudige montage, bediening en onderhoud

  • Voorparametrering van pomp en PumpDrive geschiedt vanaf fabriek
  • Eenvoudige M12-kabelverbinding van PumpMeter en PumpDrive
  • Door de geïntegreerde hoofdschakelaar is complete en betrouwbare afschakeling van het net mogelijk

Functioneel en comfortabel – de My PumpDrive-App

Voor bediening van de PumpDrive via smartphone biedt KSB de praktische My PumpDrive-App in de talen Duits, Engels en Frans. De App kan gratis via iTunes-Store worden gedownload.

  • Bedienen en observeren: altijd toegang tot de belangrijke parameter, aanduiding van alarm en waarschuwingen, trend-registratie en grafische weergave van beschikbare parameters.
  • Hulp bij de inbedrijfname voor drie hoofdtoepassingen: bedrijf met vast toerental, einddrukregeling, verschildrukregeling.
  • Records beheren: parameterrecords van smartphone op PumpDrive, Parameterrecords van PumpDrive op smartphone of parameterrecords per e-mail versturen en op de PC

PumpDrive App

 

Veelvoud voor maximale efficiëntie

De nieuwe PumpDrive is in twee uitvoeringen verkrijgbaar met verschillende uitgesproken functionaliteiten. Voor flexibele toepassingen en hoge eisen in de industrie biedt KSB een compleet uitgeruste variant. De Eco-versie beschikt over basisfuncties die vooral voor toepassing in de gebouwentechniek geschikt zijn. De productvarianten maken het mogelijk voor elke aanvraag de optimale pomptoerenregeling te leveren.

De uitvoeringen PumpDrive en PumpDrive Eco
De uitvoeringen PumpDrive en PumpDrive Eco
Voor verschillende pomptypen en installaties
Voor verschillende pomptypen en installaties

Wilt u meer weten over de KSB PumpDrive. Neem gerust contact met ons op.

Extra informatie

Downloads die bij dit product horen

Meer informatie over de toepassing van PumpDrive downloaden

De interactieve kostencalculator

Met PumpDrive dalen de levenscycluskosten van uw pompsysteem aanzienlijk. Bereken uw besparingspotentieel!

Berekening starten

My PumpDrive App

Regel de toerenregeling heel eenvoudig met uw smartphone: met de praktische „My PumpDrive App“.

Naar de app

Zoekt u geschikt software voor uw automatisering?

KSB stelt u een software-pakket voor de service en inbedrijfname van uw automatiseringstechniek ter beschikking. 

meer to Zoekt u geschikt software voor uw automatisering?