KSB-producten voldoen spelenderwijs aan de eisen van de ErP-richtlijnen

Sinds 2015 mogen uitsluitend pompen en motoren worden ingezet die voldoen aan alle eisen van de ErP-richtlijnen voor meer energie-efficiëntie. KSB-producten houden niet alleen rekening met deze eisen, maar overtreffen zelfs vaak de gestelde eisen.

ErP staat voor „Energy-related Products“ ErP staat voor „Energy-related Products“

Sinds begin 2015 gelden de nieuwe, verscherpte minimale efficiëntiewaarden van de ErP-richtlijnen. Sindsdien mogen nog uitsluitend pompen en aandrijvingen worden toegepast die aan alle door de EU opgedragen richtlijnen op het gebied van energie-efficiëntie voldoen. Concreet betreft dit:  verwarmingscirculatiepompen, waternormpompen en elektromotoren.

KSB-producten voldoen spelenderwijs aan deze eisen. Ze zijn zo efficiënt dat ze de sinds 2015 geldende waarden vaak al overtreffen.

De 20/20/20-doelen– meer energie-efficiëntie tot 2020 De 20/20/20-doelen – meer energie-efficiëntie tot 2020

Wat zijn de ErP-richtlijnen?

ErP is de afkorting voor „Energy-related Products“. De ErP-richtlijnen regelen het inzetten van producten met een hoog energiegebruik - maar tevens ook met een hoog energiebesparingspotentieel. In 2007 werd al vastgelegt hoe energie-efficiënt pompen en motoren moeten functioneren.

Tot 2020 worden de eisen voor de efficiëntie van energieverbruikende producten trapsgewijs dermate verscherpt totdat de 20/20/20-doelen bereikt zijn. Dat betekent:

  • 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen
  • 20 procent meer inzet van duurzame energie
  • 20 procent minder energieverbruik

Waterpompen

Sinds januari 2015 geldt voor waternormpompen een min. efficiëntie-index (MEI) van ≥ 0,4. De MEI geeft aan in welke mate pompen in de markt een slecht rendement hebben: een waarde van 0,4 betekent dat 40% van de pompen minder energie-efficiënt zijn. Hoe groter de MEI-waarde, hoe beter het rendement van de pompen.  Met een MEI-waarde van ≥ 0,7 vallen enkele van de waternormpompen van KSB zelfs in de categorie „best available technology“.

Minimale eisen aan waternormpompen Minimale eisen aan waternormpompen

Verwarmingcirculatiepompen

Een lage energie-efficiëntie-Index (EEI) toont aan, dat een verwarmingscirculatiepomp een laag energieverbruik heeft en dat de daarwerkelijke vermogensopname onder de grens van het aangegeven referentievermogen ligt. volgens de ErP-richtlijn mogen verwarmingscirculatiepompen vanaf 2015 de waarde van 0,23 niet overschrijden. Een EEI-waarde van 0,23 betekent dat de verwarmingscirculatiepomp slechts 23 procent van de vermogensopname gebruikt, die als grensbereik is vastgelegd. Een lage EEI toont dus dat de pomp een laag energieverbruik heeft.

Minimale eisen aan verwarmingscirculatiepompen Minimale eisen aan verwarmingscirculatiepompen

Motoren

Met de „International Efficiency“-waarde (IE) wordt de rendementsklasse van motoren aangeduid. Hoe hoger de „International Efficiency“-waarde deste hoger de rendementsgraad van de motoren. Sinds 2015 moeten elektromotoren aan de IE3-norm voldoen. IE2-motoren mogen alleen met een toerenregeling worden verkocht. KSB SuPremE®-motoren bereiken nu al de IE5-norm.

Minimale eisen aan elektromotoren Minimale eisen aan elektromotoren

Hier vindt u meer informatie

Extra informatie
FluidFuture

Energie besparen met FluidFuture®

Wij optimaliseren in vier stappen de energie-efficiëntie van uw installatie. Het beoordelen van het complete hydraulische systeem leidt tot de hoogste besparingen.

Nu besparingspotentieel benutten zu Energie besparen met FluidFuture#!®!#
De aandrijvingsinnovatie voor pompen. De KSB SuPremE®-IE5*-motor

KSB SuPremE®-motoren

De toerengeregelde KSB SuPremE® IE5-motoren werken als een energiedieet. energiebesparingen tot 70%, hoge rendementsvoordelen over het hele werkgebied, maar ook de duurzame en robuuste constructie zullen u overtuigen.

meer zu KSB SuPremE#!®!#-motoren