Nieuwe afvalwaterpomp voor hoge omgevingstemperaturen

Een noviteit op de beurs IFAT dit jaar is de vernieuwde Amarex KRT serie klokpompen met mantelgekoelde motoren. De nieuwe pompen vinden toepassing bij het transport van ongezuiverd afvalwater in gemeentelijke en industriële afvalwaterbedrijven. De vakbeurs IFAT wordt van 4 t/m 8 mei a.s. in Frankfurt gehouden.

De nieuwe aggregaten zijn met een aandrijfvermogen van 10 – 30 kW leverbaar en ontworpen voor een verticale of horizontale droge opstelling. De pompen lenen zich uitstekend voor toepassing in pompputten, ook als de pompmotoren niet volledig zijn ondergedompeld. Continu bedrijf van de pompen onder water is dankzij beschermingsklasse IP 68 zonder problemen mogelijk. De aggregaten voldoen aan alle explosiebeschermingseisen volgens ATEX-. FM- en CSA-standaarden.

De motor wordt gekoeld door een gesloten circuit, waarbij het circulerende water-glycol mengsel niet met het te verpompen medium in aanraking komt. Er bestaat dus ook geen gevaar dat verontreinigingen in het medium de koeling van de motor kunnen beïnvloeden. De koelvloeistof wordt gecirculeerd door een speciale waaier, die de constructeurs in de cartridge-asafdichting hebben geïntegreerd.

Deze dubbele mechanische asafdichting is een eigen ontwikkeling van KSB, die sinds enige jaren over een eigen productie van mechanische asafdichtingen beschikt. In geval van service kan de cartridge afdichting als complete eenheid worden verwisseld. Dat vergemakkelijkt én verkort het servicewerk aanzienlijk.

De pompen kunnen warme media tot 40 °C verpompen en werken in omgevingen met een temperatuur tot 55 °C. Daarmee kan de pomp ook worden ingezet in warme landen mogelijk, waar droog opgestelde pompen vaak in geklimatiseerde ruimten worden geplaatst. Convectiekoeling via de oppervlakte van het pomphuis zou tot een enorme thermische belasting van de airco-installatie leiden en een negatief effect hebben op het stroomverbruik.

Het standaard geïnstalleerde sensorpakket omvat een PTC-ketting voor controle van de motortemperatuur, een lekkagesensor in de motor en een vlotterschakelaar voor controle op lekkage van de mechanische asafdichting. Optioneel kunnen gebruikers nog maximaal drie Pt100 sensoren voor controle van de lagertemperatuur, de motortemperatuur alsook een trillingssensor bestellen. De geleverde signalen kunnen door de beveiligingsunit Amacontrol III worden geanalyseerd. De unit kan de beschikbare gegevens naar een bestaand gegevensbeheersysteem of de cloud versturen.

Een andere optioneel leverbare voorziening is de zogenoemde Amaslide montagehulp voor de horizontale pompopstelling. Met behulp hiervan kan één persoon een Amarex KRT openen en werkzaamheden als bijvoorbeeld een waaierinspectie uitvoeren. Dat maakt het gebruik van kranen of andere hefapparatuur onnodig. De servicetechnicus hoeft alleen de bouten tussen pomphuis en drukdeksel van de pomp verwijderen. Vervolgens kan hij de back pull-out unit bestaande uit waaier, as, lagers, pakkingen en motor uit het pomphuis trekken. Deze laatste blijft zelf gemonteerd in het leidingwerk. Na het uitnemen van de back pull-out unit is de waaier toegankelijk. Onderhoudsmaatregelen kunnen zo probleemloos worden uitgevoerd. Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden schuift de monteur de insteekunit weer terug..

Amarex KRT De nieuwe mantelgekoelde klokpomp Amarex KRT van de KSB Groep met montagehulp Amaslide. ©KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

Alle berichten

Extra informatie