Calio circulatiepompen voor energiebesparend ECO200-systeem

Melk en milieu onlosmakelijk verbonden

Groen denken of groen doen? Die vraag wordt door een steeds groter aantal bedrijven beantwoord met: groen doen! Dat geldt zeker voor Agricomfort in het Friese Joure. Midden in het hart van de Nederlandse melkveehouderij ontwikkelde het bedrijf een nieuw concept dat twee energiestromen integreert tot één. “Op weg naar een rendement van 200%”, aldus initiatiefnemer Theun Toering. De naam van het concept? ECO200. KSB levert de circulatiepompen voor het koel- en warmwater. Eco200_dames_in_stal_pic

Wie met Theun Toering filosofeert over de toekomst, zal al snel merken dat energie besparen en milieuvriendelijkheid centrale thema’s zijn voor één van de initiatiefnemers van het ECO200-concept. “De hoeveelheid fossiele brandstof is eindig. Dat zien velen inmiddels wel in en de belangstelling voor alles wat met energie te maken heeft, groeit daardoor enorm. Dat is duidelijk zichtbaar in de melkveehouderij waar veel boeren zelf al energiebesparende maatregelen nemen. Ons ECO200-concept past daar uitstekend bij. Het systeem integreert verschillende energiestromen en is daarmee niet alleen energiebesparend maar ook milieuvriendelijk en goed voor de portemonnee.”

Snel koelen

ECO200 draait helemaal om het hart van de melkveehouderij: melk. De koemelk doet daardoor verrassend genoeg opeens dienst als warmtebron. De melktemperatuur is bij het melken zo’n 34 °C. Die temperatuur moet binnen enkele seconden worden teruggebracht tot 4 °C. Hoe sneller die koeling plaatsvindt, hoe gunstiger dat is voor de kwaliteit van de melk. De bepalende grootheid, het kiemgetal, blijft door de razendsnelle koeling zeer laag, hetgeen melk oplevert met een hogere kwaliteit. En een hogere kwaliteit betekent ook: een betere prijs.

De warmte die vrijkomt tijdens het koelproces is weer nodig om het woonhuis van de boer te verwarmen en van warmwater te voorzien. Door dit te combineren wordt een forse reductie van het energieverbruik én de CO2-uitstoot bereikt. Een vernuftige combinatie van bestaande systemen en technieken met de warmtepomp in de hoofdrol ligt hieraan ten grondslag.

Slim combineren

Bij ECO200 wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten energiebuffers en een warmtepomp. Deze neemt aan de ene kant een belangrijk deel van de koelfunctie over van de melkkoelmachine en is aan de andere kant geschikt om met temperaturen tot 55 °C de verwarmingsfunctie te vervullen. Een geavanceerd regelsysteem zorgt ervoor dat de componenten nauwkeurig en betrouwbaar met elkaar samenwerken.

Waar de bron voor de warmtepomp normaal gesproken aardwarmte is, wordt nu dus de warmte aan de melk onttrokken. De onttrokken warmte wordt door de warmtepomp “opgewaardeerd” en op een hogere temperatuur afgeven aan de warmtebuffer voor verwarming van en warmwater in de woning.

Door deze slimme combinatie van koude- en warmtetoepassingen zijn aanzienlijke besparingen mogelijk. Theun Toering: “De gemiddelde omvang van de Nederlandse melkveehouderijbedrijven zorgt ervoor dat een zeer hoog percentage van de warmte ook effectief kan worden benut. Bovendien kan het aardgasgebruik fors of volledig worden teruggebracht. Daarmee zet de melkveehouder een belangrijke stap en speelt hij in op de wens van de branche om in 2020 volledig energieneutraal te zijn.”

Calio 30-100

Over de technische invulling vertelt Roelof Liezen van Agricomfort: “Het feitelijk koelen van de melk vindt plaats in een warmtewisselaar. Koude uit de koudebuffer circuleert door deze warmtewisselaar en koelt zo de melk die door de wisselaar wordt gevoerd.” Voor het rondpompen van het koudemiddel wordt KSB’s Calio 30-100 ingezet.”

De vorig jaar geïntroduceerde Calio circulatiepomp past uitstekend binnen het ECO200-concept. De  hoogefficiënte en onderhoudsvrije KSB-pomp voldoet nu al aan de efficiëntievereisten van 2015. De pomp combineert een efficiënt hydraulisch systeem met een hoogefficiënte elektromotor waardoor het ingangsvermogen zo efficiënt mogelijk wordt omgezet naar hydraulische energie. Een toekomstvaste keuze dus als het om circulatiepompen gaat.

De Calio is uitgevoerd met het zogenaamde All-In-Concept, waarbij seriematig interfaces en pompfuncties zijn geïntegreerd. Bijkomende kosten voor opname van de pomp in een communicatienetwerk worden zo vermeden. Die mogelijkheid bewijst zijn waarde omdat pomp, warmtepomp en andere componenten binnen het ECO200-systeem nauwkeurig en betrouwbaar met elkaar moeten samenwerken. Monitoring en besturing via smartphone of tablet zijn daarbij geen enkel probleem.

Continue ontwikkeling

ECO200 is een levend concept, dat voortdurend in ontwikkeling is. Zo werd het systeem al uitgebreid met een booster met Calio S voor de warmtepomp. Met deze uitbreiding kan de installatie ook worden ingezet voor het op hoge temperatuur spoelen van de melkinstallatie. De Calio bewijst hierbij - met een temperatuurbereik van -10 °C tot + 110 °C - zijn waarde als breed toepasbare circulatiepomp.

Bij deze spoeloplossing is de warmtepomp, die warmwater levert met een temperatuur van 50 °C, voorzien van een booster zodat een temperatuur van 70 °C wordt bereikt. Roelof Liezen: “Waar nodig wordt met een extra geiser de temperatuur verder verhoogd tot 80 °C. De praktijk leert echter dat vaak met de booster kan worden volstaan. De watertemperatuur uit de warmtepomp  blijkt dan voldoende om de vereiste eindtemperatuur van 40 °C ná het spoelen te bereiken.”

En ook de volgende stap is al gezet: waar de opgeslagen melk tot nu toe wordt gekoeld met behulp van een koelmachine op freon, kan nu ook het ECO200-systeem dienst doen. Dezelfde koudebuffer die voor de warmtewisselaar wordt ingezet, kan hierbij worden benut om de melktank te koelen. Daarmee komt de energieneutrale melkveehouderij weer een stapje dichterbij.

Eco200_Opslagreservoir_boiler_pic
Warmteopslag in de woning
Eco200_koude_opslagreservoir_pic
Calio in het koude opslagcircuit van de warmtepomp
Eco200_draaimelkstal
Draaimelkstal
Eco200_boerderij
Eén van de met Eco200 uitgevoerde projecten


Alle berichten

Extra informatie