Melk en milieu onlosmakelijk verbonden

ECO200 draait helemaal om het hart van de melkveehouderij: melk. De koemelk doet daardoor verrassend genoeg opeens dienst als warmtebron. De melktemperatuur is bij het melken zo’n 34 °C. Die temperatuur moet binnen enkele seconden worden teruggebracht tot 4 °C. Hoe sneller die koeling plaatsvindt, hoe gunstiger dat is voor de kwaliteit van de melk. De warmte die vrijkomt tijdens het koelproces wordt gebruikt om het woonhuis van de boer te verwarmen en van warmwater te voorzien. Door dit te combineren wordt een forse reductie van het energieverbruik én de CO2-uitstoot bereikt. Een vernuftige combinatie van bestaande systemen en technieken met de warmtepomp in de hoofdrol ligt hieraan ten grondslag. Koeien in de stal, ECO200, Calio Koeien in de stal

Slim combineren

Bij ECO200 wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten energiebuffers en een warmtepomp. Deze neemt aan de ene kant een belangrijk deel van de koelfunctie over van de melkkoelmachine en is aan de andere kant geschikt om met temperaturen tot 55°C de verwarmingsfunctie te vervullen. Een geavanceerd regelsysteem zorgt ervoor dat de componenten nauwkeurig en betrouwbaar met elkaar samenwerken.

Waar de bron voor de warmtepomp normaal gesproken aardwarmte is, wordt nu dus de warmte aan de melk onttrokken. De onttrokken warmte wordt door de warmtepomp “opgewaardeerd” en op een hogere temperatuur afgeven aan de warmtebuffer voor verwarming van en warmwater in de woning. Door deze slimme combinatie van koude- en warmtetoepassingen zijn aanzienlijke besparingen mogelijk.

Calio 30-100

Over de technische invulling vertelt Roelof Liezen van Agricomfort: “Het feitelijk koelen van de melk vindt plaats in een warmtewisselaar. Koude uit de koudebuffer circuleert door deze warmtewisselaar en koelt zo de melk die door de wisselaar wordt gevoerd.” Voor het rondpompen van het koudemiddel wordt KSB’s Calio 30-100 ingezet.”

Continue ontwikkeling

ECO200 is een levend concept, dat voortdurend in ontwikkeling is. Zo werd het systeem al uitgebreid met een booster met Calio S voor de warmtepomp. Met deze uitbreiding kan de installatie ook worden ingezet voor het op hoge temperatuur spoelen van de melkinstallatie. De Calio bewijst hierbij - met een temperatuurbereik van -10 °C tot + 110 °C - zijn waarde als breed toepasbare circulatiepomp.

En ook de volgende stap is al gezet: waar de opgeslagen melk tot nu toe wordt gekoeld met behulp van een koelmachine op freon, kan nu ook het ECO200-systeem dienst doen. Dezelfde koudebuffer die voor de warmtewisselaar wordt ingezet, kan hierbij worden benut om de melktank te koelen. Daarmee komt de energieneutrale melkveehouderij weer een stapje dichterbij.

Alle berichten

Extra informatie
image not found

De nieuwe ondernemingsfilm

Ondervind zelf hoe onze pompen en afsluiters wereldwijd presteren en hoe wij met competentie en kwaliteit aan uw persoonlijke succes kunnen bijdragen.

imagecampagne ksb

Onze techniek, uw succes

Als het gaat om het transporteren, regelen of afsluiten van vloeistoffen, vertrouwen klanten over de hele wereld op de pompen en afsluiters van KSB.

Download

Algemene leveringsvoorwaarden KSB NL

Download104 KB
servicebrochure KSB

Download

Service voor elke situatie:
onze diensten in een overzicht

Download2 MB