Pielietojuma sfēras KSB produktiem

KSB sūkņi un vārsti tiek izmantoti gadījumos, kad šķidrumus nepieciešams transportēt vai droši apturēt. KSB Serviss nodrošina pieejamību un energoefektīvu darbību ražotnēm.

KSB sūkņu klāsts aptver visu ‑ no mājsaimniecības lietus ūdens savākšanas līdz rūpnieciskiem risinājumiem lielām spēkstacijām. Ir pieejami dažādu tipu, izmēru un materiālu KSB vārsti daudziem pielietojumiem.

Rūpniecība

No ekstremālas temperatūras līdz augsta spiediena diapazoniem, abrazīvi, kodīgi vai ar cietvielām bagāti šķidrumi ‑ KSB produkti ir aprīkoti, lai izpildītu praktiski visas prasības.

Pielietojums

 • Ķīmiskā rūpniecība
 • Virsmas apstrādes sistēmas
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Siltuma pārneses un dzesēšanas sistēmas
 • Vispārējā procesu inženierija
 • Nafta & gāze Jūrniecība

Būvniecības pakalpojumi

KSB aprīko rūpnieciskās un dzīvojamās ēkas, birojus, kā arī izstāžu zāles un lidostas ar sūkņiem, vārstiem un kompleksām sistēmām.

Pielietojums

 • Mājsaimniecības ūdens apgāde
 • Drenāža
 • Apkure/ gaisa kondicionēšana/ ventilācija

Enerģētika

KSB ir pasaulē vadošais sūkņu un vārstu piegādātājs elektrostacijām ‑ gan fosilās degvielas tipa, gan kombinētā cikla, gan atomelektrostacijām. KSB piedāvā arī produktus, kas ļauj ekonomiski izmantot atjaunojamos enerģijas avotus.

 Pielietojums

 • Fosilās degvielas spēkstacijas
 • Atjaunojamie enerģijas avoti
 • Atomelektrostacijas

Ūdens

KSB sūkņi un vārsti palīdz apgādāt mājsaimniecības, saimniecības un rūpnieciskās ražotnes ar tīru ūdeni un tehnisko ūdeni.

Pielietojums

 • Ūdens ieguve
 • Ūdens attīrīšana
 • Ūdens transports

Notekūdeņi

Klientiem nepieciešami KSB sūkņi, lai transportētu un attīrītu sadzīves vai ražošanas notekūdeņus. Īpaši izstrādātie maisītāji tiek izmantoti arī notekūdeņu attīrīšanas procesā.

Pielietojums

 • Sadzīves notekūdeņu transports
 • Sadzīves notekūdeņu attīrīšana
 • Rūpniecisko notekūdeņu transports un apstrāde

Cietvielu transports

KSB meitasuzņēmuma GIW īpašie sūkņi droši transportē suspensijas ar augstu cietvielu saturu ‑ fosfāta akmeņus, naftas smiltis, vara rūdu vai granti.

Pielietojums

 • Kalnrūpniecība
 • Naftas smilts nozare 
 • Iesūkšanas bagarkuģi

KSB Serviss

KSB Serviss piedāvā pielāgotu koncepciju ‑ no ražotnes plānošanas līdz nodošanai un kārtējai apkopei ‑ visām jomām. KSB Servisa speciālisti nodrošina pieejamību energoefektīvam ražotņu darbam visā pasaulē.

Pielietojums

 • Iekārtas uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, tehniskā apkope
 • Uzturēšana, pārbaudes vadība
 • Kopējā sūkņu vadība
 • Sistēmu Efektivitātes Serviss
 • Tehniskās konsultācijas 
 •  Modernizācija
Additional Information