Korporatīvā atbildība

KSB iestājas par pilnīgu uzticību korporatīvajai sociālajai atbildībai. Visās uzņēmējdarbības aktivitātēs mēs ņemam vērā ilgtspējīgu attīstību un godīgumu gan saskarsmē ar cilvēkiem, gan apkārtējo vidi.

Lūk, veidi, kā KSB īsteno korporatīvo sociālo atbildību ik dienu.

Globālais līgums

Uzņēmums KSB ir parakstījis Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu. ANO noteiktie principi ir ilgtspējības un godīguma veicināšana uzņēmējdarbībā.

Apkārtējās vides aizsardzība

KSB atbalsta Kioto protokola mērķus un augstu novērtē izstrādājumu un tehnoloģiju optimālu energoefektivitāti. Turklāt mūsu darba procesi un darba vide ir izveidoti pēc iespējas mazākam enerģijas un izejmateriālu patēriņam.

Darbinieku arodveselība un drošība

Lai darbavietā nodrošinātu maksimālu drošību, uzņēmums KSB ir izstrādājis pats savas vides veselības un drošības vadlīnijas, vienlaikus nodrošinot atbilstību arī nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem.

Sociālā atbildība

KSB mērķis ir palīdzēt risināt sociālās problēmas. Mūsu aktivitātes šajā jomā ir daudzveidīgas, sākot no skolu projektu un labdarības organizāciju atbalsta līdz apkārtējās vides aizsardzībai.

Additional Information