KSB pasaule attīstās un mūsu darbaspēks līdz ar to

Sistemātiskas sākotnējās un turpmākās mācības, stratēģiska karjeras plānošana un individuāls darbinieku atbalsts ― tie ir mūsu cilvēkresursu vadības politikas stūrakmeņi neatkarīgi no jūsu ieņemtā amata.

What_we_offer_img

Kā darba devējs mēs vēlamies, lai mūsu darbinieki domātu un rīkotos plašāk par savu specializācijas jomu. Mēs piedāvājam dažādas mācību iespējas un interesantas karjeras perspektīvas. Ikviens, kurš centīgi strādā, var būt pārliecināts, ka nebūs jānīkst vienā amatā daudzus gadus. Mēs atbalstām darbinieku profesionālās ambīcijas un veicinām attīstību, tostarp no starptautiskās stratēģiskās karjeras plānošanas viedokļa. Galu galā mēs vēlamies izmantot visas savu darbinieku iemaņas un gūt panākumus visā pasaulē.

Additional Information

KSB Filma

Aizraujošā KSB pasaule.