Privātuma paziņojums

Piekļuves datu glabāšana

Lietotājam piekļūstot KSB tīmekļa vietnei vai atverot datni, piekļuves dati automātiski saglabājas servera žurnālfailā.

Katrs pieprasījuma datu ieraksts satur šādu vispārīgu informāciju:

  • oriģinālā saite, no kuras pieprasījums nosūtīts;
  • datnes nosaukums;
  • pieprasījuma datums un laiks;
  • pārsūtīto datu apjoms;
  • piekļuves statuss (datne pārsūtīta, datne nav atrasta utt.);
  • tīmekļa pārlūkprogrammas vaicājuma rezultāts;
  • pieprasītāja IP adrese.

Saglabātie dati tiek izmantoti tikai statistikas vajadzībām un nav pieejami vai netiek kopīgoti ar trešajām pusēm ne komerciālos, ne nekomerciālos nolūkos.

Personīgās informācijas vākšana

Personīgā informācija tiek vākta tikai tad, ja lietotāji paši sniedz šādu informāciju, piemēram, reģistrēšanās laikā, aizpildot veidlapas vai pasūtot informatīvos materiālus. KSB izmanto šo informāciju, lai atbildētu uz vaicājumiem vai pieprasījumiem un sniegtu lietotājiem informāciju par uzņēmuma produkciju, pakalpojumiem vai piedāvājumiem. Personīgā informācija nav pieejama vai netiek kopīgota ar trešajām pusēm ne komerciāliem, ne nekomerciāliem nolūkiem. Lietotājiem pēc pieprasījuma ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par saglabāto personīgo informāciju. Lietotājiem ir arī likumdošanā noteiktas tiesības pieprasīt personīgās informācijas labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Drošība

KSB datu un informācijas aizsargāšanai pret netīšām vai tīšām manipulācijām, pazaudēšanu, sabojāšanu vai neatļautu piekļuvi izmanto atbilstošas modernākās tehniskās drošības politikas un procedūras. Vācot un apstrādājot personīgo informāciju, datu pārraidīšanas nolūkiem tā tiek šifrēta.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kas tiek nosūtītas datoram no interneta tīkla kopā ar faktiski pieprasītajiem datiem vai informāciju. Sīkdatņu dati glabājas datorā vēlākai izgūšanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes specifiskiem mērķiem. Sīkdatnes var tikt arī izmantotas saistītajās lapās bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atsevišķos gadījumos, tostarp, bet ne tikai, pieteikšanās procesā, ir nepieciešamas sesijas sīkdatnes, kas tiek izmantotas lietotāja pieredzes uzlabošanai.Piekļuves kontrolei sīkdatnēs glabājas ar lietotāju saistītā pieteikšanās informācija (lietotājvārds, lietotāja tiesības un sesijas derīgums). To var uzskatīt par papildu pieteikšanās informāciju. Tā vietā, lai lietotājam atkārtoti pieprasītu pieteikšanās informāciju, serveris nolasa sīkdatni (ja tāda ir) un pieņem to kā identitātes apliecinājumu.

Derīgums

Sīkdatņu derīgums ir saistīts tikai ar portāla apmeklējumu. Aizverot pārlūkprogrammu, sīkdatnes automātiski dzēšas tikai tad, ja tas ir norādīts lietotāja pārlūkprogrammas personīgajos iestatījumos. Sīkdatnēs personīgā informācija neglabājas.Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir konfigurētas automātiski pieņemt sīkdatnes. Jūs varat atteikties pieņemt sīkdatnes vai konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai saņemtu ziņojumu par sīkdatnes iestatīšanu.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tiešsaistes piedāvājums iekļauj saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nevaram kontrolēt, vai citu tīmekļa vietņu pārvaldītāji ņem vērā saistošos datu privātuma un aizsardzības noteikumus. Uzņēmums KSB kā sava satura sniedzējs ir arī par to juridiski atbildīgs. Ir jānošķir saites uz citu pakalpojumu sniedzēju saturu un KSB sniegto saturu. Uzņēmums KSB nav atbildīgs par ārējo saturu un tam nepieder īpašumtiesības uz šo saturu, kas ir pieejams saišu veidā un ir skaidri definēts kā ārējais saturs. Saistītās tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējs ir pilnībā atbildīgs par nelikumīgo, neprecīzo vai nepilnīgo saturu, kā arī kaitējumiem, kas radušies sniegtās informācijas izmantošanas vai neizmantošanas dēļ. Redaktors ir atbildīgs tikai par trešo pušu saitēm, ja redaktors par tām zina, tostarp par nelikumīgo saturu vai saturu, par kuru var tikt iesniegta juridiska prasība, un, ja ir tehniski iespējams un pieņemams, par to izmantošanas novēršanu.

Additional Information