Hya-Compact postrojenje za povišenje tlaka – energetski učinkovito, ekonomično i pouzdano

Na sajmu ISH 2011, KSB je predstavio Hya-Compact postrojenje za povišenje tlaka. Frekventni pretvarači I  visoko učinkoviti IE2 motori osiguravaju energetski učinkovit rad sustava u zgradarstvu.

The new Hya-Compact pressure booster package system
Novi Hya-Compact sistem za dvig tlaka
Cutaway model of the new Hya-Compact
Presek modela novega Hya-Compact

Potpuno automatizirano postrojenje za povišenje tlaka sa IE2 motorima idealno je za razne aplikacije u  zgradarstvu.

Hya-Compact postrojenje za povišenje tlaka idealno je za povišenje tlaka sljedećih fluida:

 • pitke vode
 • servisne vode
 • rashladne vode
 • tekućine koje nisu kemijski ili mehanički agresivne za pumpu

Hya-Compact karakteristike:

 • integrirane usisni I tlačni priključci 
 • integriran nepovratni ventil
 • direktan spoj na gradski vod
 • 2 pumpe; svaka sa svojim frekventnim pretvaračem. 
 • Kad god je potrebno , rezervna pumpa se aktivira da zadovolji vršna opterećenja
 • Veliki zaslon omogućuje pregled svih bitnih informacija
 • Maksimalna visina dobave: 60 metara 
 • Maksimalni izlazni tlak 10  bara; maksimalni dozvoljeni ulazni tlak  6 bara.

Prednosti Hya-Compact uređaja:

Energetski učinkovit

 • Zahvaljujući frekventnom pretvaraču, potrošnja energije ne prelazi zadane vrijednosti. 
 • IE2 motor kao standardni dio isporuke štedi I do 35 % vise energije u odnosu na klasične hidro stanice

Pouzdan

 • Inovativno upozorenje prema CNUSU prilikom curenja
 • Redundantni sistem izvedbe
 • Zahvaljujući internom cjevovodu nema zadržavanja tekućine (sprječava patogeno zagađenje)

Praktičan

 • Inteligentna, interaktivna kontrola rada pumpe
 • Jednostavan za servis
 • Zahvaljujući modernom kućištu – vrlo mala buka pri radu
 • Hya-Compact uređaji mogu se međusobno povezivati  (jedan uređaj, serijski ili paralelni mod rada).

Jednostavna instalacija

 • Montaža na zid ili na pod
 • Standardizirani priključci
Additional Information

2-Page Leaflet

Fully Automatic Pressure Booster Package System

2-Page Leaflet Hya-Compact