Amacan potopljena pumpa u cijevi - male dimenzije i snažan učinak

Amacan potopljene pumpe u cijevi su kompaktne pumpe koje se koriste u zbrinjavanju otpadnih voda i akvakulturi. Kompaktnog su dizajna i uske, no iznimno su snažne.

Amacan potopljena pumpa u cijevi Amacan potopljena pumpa u cijevi Male dimenzije čine Amacan potopljenu pumpu idealnu za instalaciju u uskim ispusnim cijevima. Varijante koje nudi KSB su.

 • Amacan K – potopljena pumpa u ispusnim cijevima s rotorom koji sprječava začepljivanje
 • Amacan P – potopljena pumpa u ispusnim cijevima s aksijalnim propelerom

Amacan K potopljena pumpa

Primjene u zbrinjavanju otpadnih voda

 • Pumpe za miješanu vodu i aktivirani talog u postrojenjima za obradu otpadnih voda
 • Stanice za navodnjavanje i isušivanje
 • Pumpne stanice za oborinske vode
 • Kontrola zagađivanja vode, poplava i akvakultura

Pogodnosti

 • Robusna i nezahtjevna:Direktni pogon trofaznim motorom i optimalno hlađenje motora tekućinom koja se obrađuje učinkovito koriste energiju.
 • Jednostavno instaliranje:Težina same pumpe osigurava središnji položaj u ispusnoj cijevi, kao i O-brtva. Nema elemenata za sidrenje ili sprječavanje rotacije; brzo se instalira i demontira.
 • Sigurna i pouzdana:U prostoru motora mjeri se temperatura, motor je termički osiguran a postoji i senzor za curenje
 • Hidraulički optimizirana:Hidraulički sustav niskih vibracija; ljevkasta cijev optimizirana za dotok bez virova.

Amacan P potopljena pumpa

Primjene u zbrinjavanju otpadnih voda

 • Pumpe za otpadnu i čistu vodu u postrojenjima vodovoda i zbrinjavanju otpadnih voda
 • Pumpe za hlađenje  vodom u elektranama i industriji
 • Industrijski vodovodi
 • Pumpne stanice za oborinske vode
 • Pumpne stanice za navodnjavanje i isušivanje
 • Kontrola zagađenja vode, poplava i akvakultura

Dodatne pogodnosti:

 • Nesmetan rad:Zaštita od dugih vlakana mehaničkim brtvama u tandemskoj postavi, komora za dovod tekućine, visoka kvaliteta i materijal otporan na trošenje
 • Sigurna i pouzdana:Nadzor curenja pomoću mehaničkog sustava brtvi
 • Hidraulički optimizirana:Rebra na dovodu
 • Ekonomično učinkovita:Uzak motor minimizira gubitke na protoku u ispusnim cijevima
Additional Information
Amacan_img

2-Page Leaflet