PumpMeter – veća vidljivost povećanog iskorišćenja energije

Montiran na pumpu kao standardna opcija, PumpMeter mjeri sve glavne radne podatke i vizualno ih prikazuje preko lako razumljivog ekrana. Na taj omogućava korisniku pumpe da jednim pogledom vidi da li njegova pumpa radi na učinkovit i štedljiv način.

Pump and PumpMeter

Sljedeći podaci se mogu provjeriti na jasno strukturiranom ekranu:

  • Sve mjerene vrijednosti
  • Svi radni podaci pumpe
  • Radna točka
  • Profil opterećenja

PumpMeter_Table_img

DispleyPumpMeter-a

Interpretacija trenutne radne točke

Vrlo nizak protok , moguće i jednak nuli.

Neophodno je preduzeti mjere ako pumpa stalno radi u ovom dijelu radne krivulje.

Nizak protok.*

Neophodno je optimiziranje na duži period.

Optimalna radna točka.

Pumpa radi u radnoj točci sa najvišim stupnjem djelovanja.

Prekomjerno veliki protok, moguće iznad maksimalnog.

Neophodno je preduzeti mjere ako pumpa stalno radi na ovom dijelu radne krivulje.

* U zavisnosti od tipa karakteristične krivulje, ne pravi se razlika između prve dvije četvrtine krivulje, tj. tijekom radnih uvjeta niskog protoka, i odgovarajućeg segmenta krivulje pumpe se prikazuju u isto vrijeme.

Funkcije koje pomažu da se poveća energetska učinkovitost:

  • Ikona energetske učinkovitosti (EFF) pruža informacije o eventualnim uštedama energije 24 sata.
  • PumpDrive sustav sa promjenjivom brzinom okretaja može se lako naknadno montirati, iz razloga što potrebne mjerne parametre sustava dobiva od PumpMetra.

Prednosti KSB-ove mjerne jedinice PumpMeter

  • Montiran na pumpu kao standardna opcija, PumpMeter pojednostavljuje proceduru puštanja pumpe i naknadno montiranog PumpDrive-a u rad.
  • Priključak PumpMeter-a na sistem za upravljanje procesom korištenjem standardnih preglednika dozvoljava centraliziran pristup važnim podacima.
  • PumpMeter ima povoljniju cijenu od konvencionalnih mjernih instrumenata.
Additional Information
FluidFuture_Link_en_marginalLsTn

Fluid Future® - Energetska učinkovitost

Energija: trošimo svu svoju energiju da uštedimo mnogo vaše. FluidFuture® analizira sustav i identificira potencijal za uštede - za bolju energetsku učinkovitost i manje troškove.

Više informacija o Fluid Future