Više energetske učinkovitosti u elektranama na biomasu s pumpama i ventilima iz KSB-a

Biomasa je jedna od obnovljivih energija koja omogućava stvaranje energije koja je CO2 neutralna, kao i spaljivanje otpada. Može biti kruta, tekuća ili plinovita. Upotreba krute biomase nudi posebne prednosti jer je široko dostupna i lako se utovaruje.

Biomasse

Kao globalno najbolji na tržištu pumpi, ventila i usluga, KSB je idealan partner za savjetnike, građevinske tvrtke i poduzetnike i operatore elektrana na biomasu. KSB ima mnogo godina iskustva u inženjerstvu elektrana i nudi prilagođena rješenja za sve elektrane na biomasu. KSB-ovi proizvodi primijenjuju se kod:
* napojne vode
* transport kondenzata
* krugovi za hlađenje
* grijanje
* ORC procesi
* ciklus termalnog ulja
* postrojenja za pranje
* pomoćni ciklusi
KSB zadovoljava sve zahtjeve koji se postavljaju našim proizvodima u elektranama na biomasu, sve korake od planiranja do proizvodnje, instalacije, puštanja u pogon, održavanja i popravaka.

Animacija

Postojenja na biomasu koriste se i u industriji i energetskom sektoru. Podijeljena su na elektrane koje sagorijevaju biomasu i one koje rade na osnovi plinifikacije biomase. Oba tipa stvaranja energije su visoko učinkovita. A ta se učinkovitost povećava dodatnim korištenjem ORC tehnologije Organic Rankine Cycle.

Generiranje struje i topline putem spaljivanja biomase i otpada.

U klasičnom procesu parne turbine, biomasa poput kore drveta, triješća, piljevine ili otpadnih materijala se spaljuje. Para koja nastaje otpušta se i pokreće generator koji proizvodi energiju. U postojenjima na fosilna goriva, moguće je istovremeno spaljivanje. Toplina koju stvara elektrana na biomasu može se dodatno koristiti kao procesna toplina ili za grijanje (kombinirani ciklus). Ovisno o gorivu, postižu se temperature do 540 °C. KSB isporučuje pouzdane i učinkovite pumpe za napojnu vodu, kondezat i grijanje, kao i pomoćne pumpe za različite procese.

Biomassekraftwerk Hackschnitzel

Stvaranje elektriciteta i topline plinifikacijom biomase.

Kod termo-kemijskih procesa, biomasa se pretvara u gorivi plin. Tako stvoren plin često sadrži nečistoće koje se moraju odstraniti prije korištenja. Očišćeni plin se onda pretvara u energiju i toplinu. Visoke temperature plina koje nastaju tijekom sagorijevanja dodatno se koriste za grijanje. Moguće je istovremeno spaljivanje u elektranama na fosilno gorivo.

Getreidefeld

ORC sustavi se mogu integrirati kako bi se povećala učinkovitost elektrane na biomasu. Umjesto vode, koriste se organske radne tekućine koje isparavaju na niskoj temperaturi i pokreću turbinu.
KSB nudi provjerene i pouzdane pumpe za pročišćavanje, ciklus termalnog ulja, grijanje i pumpanje organske tekućine u Organic Rankine Cycle.

Additional Information
Biomass en_original

Application Brochure Biomass Power Plants

Solutions for Biomass Power Plants

Application Brochure Biomass Power Plants3 MB
BEKW en_marginalLsTn

Bioenergiekraftwerk Emsland

Founded in 2006, BEKW Bioenergiekraftwerk Emsland is a company operating in the field of renewable energy sources. Its objective is the construction and future operation of the bioenergy power plant in Emlichheim. BEKW’s partners are, among other organisations, Emsland-Stärke GmbH and BE Bioenergie GmbH & Co. KG. The latter is the general contractor for the BEKW project. The project is backed by the German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety following a resolution passed by the German Parliament.

Bioenergiekraftwerk Emsland617 KB