KSB – Vaš partner za CO2 sisteme

Da bi industrijska podjetja ter ponudniki energije lahko dosegli ambiciozne klimatske cilje, bodo morali najti način, kako ločevati, prevažati in varno hraniti ali predelovati ogljikov dioksid, ki ga proizvedejo. 

CO2

Odlični proizvodi, posebno svetovanje

Zaradi svojih dolgoletnih izkušenj je KSB vaš idealni partner, ki zanesljivo in učinkovito poišče in tudi implementira posamezne rešitve za vse korake procesa, za vse metode zajema in za vse tipe obratov. Kot globalno vodilno podjetje za črpalke, armature ter storitve je KSB idealni partner za vse upravljavce, svetovalce in izvajalce inženirskih storitev. Področja uporabe KSB  črpalk in armatur:

  • Krogotoki hladilne vode (gorilnik)
  • Krogotoki hladilne vode (sintetični plin)
  • Čiščenje dimnih plinov
  • Sistemi za napajalno in sladko vodo
  • Čiščenje odpadne vode ('blackwater')
  • Ravnanje s topili in njihov prevoz
  • Krogotoki daljinskega ogrevanja
  • Transport utekočinjenega plina

KSB proizvodi ustrezajo vsem zahtevam CO2 sistemov na vsakem koraku, od načrtovanja do proizvodnje ter montaže, zagona, vzdrževanja in servisiranja.  Animacija

Metoda predzgorevanja

Pri metodi predzgorevanja poteka zajem ogljikovega dioksida pred zgorevanjem. To pomeni, da je premog izpostavljen visokim temperaturam in tlakom v napravi za uplinjanje, kar ga pretvori v sintetični plin, ki je sestavljen v večji meri iz vodika (H2) in ogljikovega monoksida (CO).

power plant Niederaußem

Energetska predelava vključena

V pretvorbni reakciji se CO pretvori v vodik in zajemljiv ogljikov dioksid. Vodik služi kot gorivo pri procesu proizvodnje elektrike v plinski turbini. To imenujemo kombiniran plinsko parni proces s predhodnim uplinjanjem premoga (IGCC), ki je najbolj primeren za nove obrate.   

Metoda naknadnega zgorevanja

Naknadno zgorevanje je metoda, pri kateri gre za separacijo ogljikovega dioksida iz dimnih plinov pri procesu zgorevanja. Na voljo je kar nekaj različnih možnosti, obstajajo pa mehanske ter kemične metode za čiščenje dimnih plinov. 

Enostavno naknadno opremljanje

Najprej se iz dimnih plinov odstrani pepel, žveplo ter dušikove okside, nato pa se ga ohladi. Potem gre plin skozi posebni pralnik dimnih plinov (absorber), kjer topilo zajame ogljikov dioksid. Topilo, nasičeno s CO2 se nato prečrpa skozi desorber, kamor se dovaja toplota, ki omogoča separacijo ogljikovega dioksida in topila, to pa omogoča nadaljnjo obdelavo. Topilo se lahko vrne v proces.

Kraftwerk Niederaußem Metoda zgorevanja s tehnologijo oxyfuel

Izraz oxyfuel izhaja seveda iz besed “oxygen” (kisik) in “fuel” (gorivo). Kot nakazuje že samo ime, gre za metodo zajema, ki pri zgorevanju premoga uporablja namesto zraka čisti kisik. Prvi korak je tako razgradnja zgorevalnega zraka na kisik in dušik. Koncentracija CO2 v kurilnem plinu je višja, če gorivo zgoreva s kisikom. V naslednjih korakih se iz dimnih plinov odstrani pepel, SO2, SO3 ter druge nečistoče, plin pa se ohladi na tako nizko temperaturo, da voda v njem kondenzira. Tako pridemo do izredno čistega ogljikovega dioksida, ki ga lahko zajamemo, stisnemo, prevažamo in shranjujemo ali nadalje obdelujemo.   

V smeri idealne rešitve – korak za korakom: KSB-jev testni obrat za CO2

KSB-jev testni obrat za CO2 je botroval razvoju rešitev za širok spekter zahtev glede črpanja CO2. Vključuje zaprt testni krog iz nerjavnega jekla, ki lahko simulira celo vrsto različnih situacij z enostopenjsko centrifugalno črpalko, s pomočjo katerih se lahko zbere pomembne testne rezultate.   

CO2 test facility

Additional Information
CO2 applications en_original

Brošura: CO2 aplikacije

KSB - vaš partner

Brošura: CO2 aplikacije5 MB