SMARTRONIC MA

Elektropneumatski držač u poziciji s napajanjem preko 4-20 mA signalom za montažu na ACTAIR/DYNACTAIR aktuatore iz KSBa s izravnim dotokom komprimiranog zraka. Može se montirati na aktuatore četvrt okreta uz VDO/VDE/38/45 sučelje ili linearne aktuatore s NAMUR sučeljem.

Smartronic_pic

Pogodnosti proizvoda

  • Pokretanje i rad preko lokalnog grafičkog sučelja za korisnike
  • U poziciji "mirovanje" nema dotoka komprimiranog zraka
  • Reducirana potrošnja energije zbog direkcijskog kontrolnog ventila s piezoelektričknim pilot ventilom
  • Brzo i precizno pozicioniranje
  • HART protokol
  • Dostupna intrinzično sigurna inačica
Additional Information
Robot

Brochure Amtronic-Smartronic

Safety and Precision for Pneumatic Actuators

Brochure Amtronic-Smartronic1 MB