AMTRONIC

AMTRONIC je kontrolna jedinica zatvaranja i otvaranja prikladna za montažu na ACTAIR/DYNACTAIR aktuatore iz KSB-a s izravnim dotokom komprimiranog zraka. Može se montirati na aktuatore četvrt okreta uz VDO/VDE/38/45 sučelje ili linearne aktuatore s NAMUR sučeljem Funkcije uključuju signaliziranje otvorene/zatvorene pozicije i dotoka komprimiranog zraka.

Amtronic_pic

Pogodnosti proizvoda

  • Vizualni indikator pozicije
  • Prilagodljiv mehanički limitator prekidača ili senzora
  • Električna veza preko terminalne trake na navoj
  • Precizne postavke vremena za aktuatizaciju putem smanjivanja tijeka zraka do čega se može doći izvana
  • Veza sa Profibus i AS-I sustavima sabirnica
  • Dostupna intrinzično sigurna inačica

Additional Information
Robot

Brochure Amtronic-Smartronic

Safety and Precision for Pneumatic Actuators

Brochure Amtronic-Smartronic1 MB