KSB nudi prave informacije za sve Vaše potrebe.

Produktkatalog Ext Link_original

Katalog proizvoda

Katalog proizvoda je pretraživač proizvoda koji pokriva sve KSB-ove proizvode. Uključuje svu tehničku literaturu o proizvodu, kao što su operativni priručnici, knjižice za određene tipove i serije, karakteristične krivulje, tipične primjene i CAD dokumente za svaki od naših proizvoda

Idi na katalog proizvoda
Download-center Ext Link_original

Downloads

U ovom dijelu KSB Vam nudi sve tehničke informacije  literaturu o proizvodu, ali i promocijske materijale o tvrtki, primjenama, brošure s referentnim projektima, kao i financijske izvještaje.

Idi na Downloads
CAD-Plattform Ext Link_original

CAD Platforma

CAD data: Naše pumpe i ventile možete konfigurirati po volji pomoću naše CAD platforme i sve snimiti kao različite tipove dokumenta. Više CAD podataka dostupno je u dijelu "Dokumenti za ovaj proizvod" u katalogu proizvoda.

Idi na CAD platformu
Additional Information