Korporativna odgovornost u KSB

KSB znači aktivni angažman u korporativnoj društvenoj odgovornosti. U svim našim poslovnim aktivnostima vode nas principi održivosti i pravednosti načina na koji postupamo s ljudima i okolišem.

Ovako KSB primjenjuje društvenu odgovornost u svakodnevnom poslovanju:

Global Compact

KSB je potpisnik inicijative Global Compact Ujedinjenih naroda. Principi koje definira UN su promocija održivosti i pravednosti u poslovnom okruženju.

Zaštita okoliša

KSB podržava ciljeve Protokola iz Kyota i visoko vrednuje optimalnu energetsku učinkovitost svih proizvoda i tehnologije. Osim toga, naši poslovni procesi i radna okolina osmišljeni su da traže malo energije i što je moguće manje sirovina.

Profesionalno zdravlje i sigurnost zaposlenika

Kako bi osigurali maksimalnu sigurnost na radnom mjestu, KSB je definirao vlastite smjernice Zdravlja i sigurnosti u okolišu (Environmental Health and Safety) i poštuje nacionalne i međunarodne standarde.

Društveni angažman

KSB nastoji pomoći da se riješe društveni problemi. Naše aktivnosti u ovom polju su raznolike, od školskih projekata, podržavanja dobrotvornih organizacija do zaštite okoliša.

Additional Information