KSB:n maailma on liikkeessä. Niin myös työvoimamme.

Järjestelmällistä koulutusta sekä alkuvaiheessa että myöhemmin, strategista urasuunnittelua ja kohdistettua tukea työntekijöille. Nämä ovat henkilöstöpolitiikkamme kulmakiviä henkilön asemasta riippumatta.

What_we_offer_img

Kannustamme työnantajana jokaista työntekijäämme ajattelemaan ja toimimaan myös oman alueensa ulkopuolella. Tarjoamme jatkuvaa kohdistettua koulutusta ja kiinnostavat uranäkymät. Kaikki työssään menestyneet voivat olla varmoja urakehityksestään. Tuemme työntekijöidemme ammatillisia tavoitteita ja edistämme heidän kehitystään myös kansainvälisen urasuunnittelun näkökulmasta. Haluamme yhdistää taitomme ja voimamme ja menestyä sitä kautta kaikkialla maailmassa.

Additional Information