KSB:n pumput ja venttiilit parantavat voimalaitosten hyötysuhdetta

Voimalaitosten sujuva toiminta ja huippuluokan luotettavuus saavutetaan KSB:n tuotteilla.  Luotettavat voimalaitospumput ja korkeapaineventtiilit ovat tehneet KSB:sta maailmanmarkkinajohtajan.

KSB:n teknisesti korkeatasoinen ja kattava pumppuvalikoima sekä DIN-standardeja vastaavat venttiilit ovat vakuuttaneet voimalaitosten käyttöhenkilökunnan ja laitosten suunnittelijat ympäri maailmaa. KSB:n tuotteet sopivat erinomaisesti edulliseen ja luotettavaan energiantuotantoon.

KSB:n voimalaitospumput ja –venttiilit toimivat luotettavasti

KSB:n voimalaitospumput toimivat luotettavasti primääri- ja sekundäärikierrossa kaikkialla maailmassa. Ne hoitavat luotettavasti kattilan syöttöveden, lauhdeveden, jäähdytysveden ja jäähdytysnesteen sekä kierrättävät kattilan veden. Lautas-, luisti- ja läppäventtiilimme sulkevat nämä nestekierrot turvallisesti.

KSB:n voimalaitostuotteiden käyttökohteet

KSB:n voimalaitospumput ja korkeapaineventtiilit sopivat erinomaisesti ydin- ja fossiilipolttoainetta käyttäviin voimalaitoksiin. Lisäksi ne sopivat erityisen hyvin uusiutuvan energian sovelluksiin ja kaukolämpöjärjestelmiin. KSB:n voimalaitospumput ja -venttiilit ovat käytössä voimalaitoksissa myös hiilidioksidin erotuksessa ja varastoinnissa.

TUOTEKATALOGIIN

Ingenieurdienstleistungen

Tutkimuksella huippulaatua – KSB:n suunnittelupalvelu

KSB:n pumput ja venttiilit ovat laadukkaita, taloudellisia ja turvallisia. KSB:n tuotekehitys analysoi jatkuvasti markkinoita ja kehittää taloudellisesti ihanteellisia ratkaisuja.

lisää to Tutkimuksella huippulaatua – KSB:n suunnittelupalvelu
Uusi korkeapainepumppujen testilaitos

Tuotantohallissa testitilat voimalaitospumpuille

KSB valmistaa Saksan Frankenthalissa sijaitsevassa uudessa tuotantohallissa lähinnä kattiloiden syöttöpumppuja superkriittisille voimalaitoksille. KSB testaa pumput turvallisesti ja luotettavasti tehtaan omissa testitiloissa.

lisää to Uudessa tuotantohallissa testitilat innovatiivisille voimalaitospumpuille
Additional Information
Solar Power en_original

Brochure Solar Power

Solutions for Concentrated Solar Power.

Brochure Solar Power3 MB
Renewable energies en_original

Application brochure Renewable energies

Energy. Natural. Endless.

Application brochure Renewable energies1 MB