Yritysvastuu

KSB on sitoutunut yrityksen sosiaaliseen vastuuseen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden periaatteita suhteessamme kanssaihmisiin ja ympäristöön.

KSB toimii yrityksenä vastuullisesti joka päivä muun muassa seuraavasti:

Global Compact -ohjelma
KSB on mukana YK:n Global Compact -ohjelmassa. YK:n periaatteina ohjelmassa ovat kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen liiketoimintaympäristössä.

Ympäristönsuojelu
KSB tukee Kioton sopimuksen tavoitteita ja kiinnittää suurta huomiota optimaaliseen energiatehokkuuteen kaikissa tuotteissa ja teknologioissa. Lisäksi työskentelyprosessimme ja työympäristömme on suunniteltu mahdollisimman vähän energiaa ja raaka-aineita kuluttaviksi.

Työterveys ja -turvallisuus
Varmistaakseen työpaikan parhaan mahdollisen turvallisuuden KSB on laatinut omat EHS-ohjeet kansallisten ja kansainvälisten standardien lisäksi.

Sosiaalinen vastuu
KSB pyrkii olemaan mukana sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Toimintamme maailmalla ulottuu kouluprojekteista hyväntekeväisyysjärjestöihin ja ympäristönsuojeluun.

Additional Information