Optimaalsed munitsipaalheitvee käitlemise lahendused

KSB pakub terviklikke heitvee käitlemise lahendusi. Uusima tehnoloogilise lahendusega heitveepumbad, -ventiilid ja -süsteemid tagavad sujuva  reovee käitlemise.

Waste_Water_transport_img KSB süsteemid ja kontseptsioon on parim võimalik lahendus, olgu siis tegemist üldehituse, tööstusettevõtete, ülepumpamis pumpadega või karstialal paiknevate hoonetega.

KSB heitvee käitlemiseks ette nähtud tooted sobivad kasutamiseks järgmistes rakendustes:

  • heitvee käitlemine
  • reovee käitlemine
  • ülepumpamispumplad
  • tulvavee pumplad
Additional Information
WW_segmentbroschuere

Download

We Chart a Responsible Course

Download3 MB