Munitsipaalreovee käitlemise terviklahendused

Earth_img KSB heitveepumpasid, -ventiile ja -süsteeme kasutatakse munitsipaalreovee käitlemiseks kogu maailmas. KSB pakub heitveesüsteemide lahenduste projekteerimisel integreeritud süsteemi.

KSB pumbad, ventiilid ja süsteemid on kasutusel järgmistes munitsipaalheit- ja reoveesüsteemides:

  • heitvee teisaldamine
  • tulvavee kontroll / tulvavee mahutid
  • pinnase drenaaž
  • tulvavee varumahutite puhastamine ja haldamine
  • drenaaž

Tulevikku vaatavatele heitvee käitlemise ettevõtetele tulevad kasuks KSB teadmised ja oskused, sest me pakume konkreetsetele vajadustele kohandatud terviklahendusi. Nende hulka kuuluvad energia tõhusad ajamid,  nutikad automaatsüsteemid ja valmis pumplad.

Zusätzliche Informationen
WW_segmentbroschuere

Download

We Chart a Responsible Course

Download3 MB