KSB eriti võimas heitveepump Amarex KRT energiasäästliku IE3-mootoriga.

KSB esitles messil ISH 2011 oma uusi Amarexi/KRT heitveepumpasid. Nende pumpade energiatõhusad mootorid vastavad standardseid mootoreid käsitlevaELidirektiivi 640/2009 järgi IE2- ja IE3-klassi nõuetele.

Amarex KRT IE3-mootoriga

KSB projekteeritud IE3-mootorid rahuldavad suurepäraselt heitveepumpade hüdraulika mehaanilisi ja elektrilisi nõudeid. Tänu optimaalsele elektrilisele ja magnetilisele konstruktsioonile vastavad Amarexi/KRT heitveepumbad võimsusklasside IE2 ja IE3 nõuetele kuni kasutusvõimsuseni 150 kW. Teine IE3-mootorite eelis on see, et neid toodetakse nii plahvatuskindlana kui ka mitte-plahvatuskindlana.