Vastutamatusesäte

Seda veebilehte haldab KSB. KSB jätab endale kõik selle veebilehega seonduvad õigused.

Kogusellel veebilehel olevteave, muu sisu ja funktsioonid on saadaval üksnes tingimusel „nagu on“, ilma igasuguse garantii ja vastutuseta seadusega maksimaalselt lubatud määras.

Kasutaja siirdub sellele veebilehele ja kasutab seda omal vastutusel. KSB ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud sellele veebilehele siirdumisest ja/või selle kasutamisest,välja arvatudsihilik kahjustamine. KSB ei vastuta mitte mingil juhul kaudsete, kaasnevate, tahtmatute või tulenevate kahjude eest.

KSB ei vastuta nende veebilehtede sisu ega juurdepääsu eest, millele viivad lingid tema veebilehelt. Linkidena esitatud veebilehtedele siirdumine ja nende kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.Nendele veebilehtede siirdumise ja nende kasutamise korral kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigiõigusakte.

Additional Information