Privaatsuskaitse avaldus

Juurdepääsuandmete salvestamine 

Iga kord, kui kasutaja siirdub KSB veebilehele või avab faili, salvestatakse juurdepääsuandmed automaatselt meie serveri logifailis.

Iga teabepäring sisaldab selliseid üldandmeid:

  • originaallink, kust saabus päring
  • faili nimi
  • päringu kuupäev ja aeg
  • edastatud teabe maht
  • juurdepääsu seisund (fail edastatud, faili ei leitud jne)
  • veebibrauseri tüübipäringu tulemus
  • päringu esitaja IP-aadress

Isikuandmete kogumine

Isikuandmeid kogutakse vaid juhul, kui kasutaja ise annab need näiteks registreerudes, vorme täites või teabematerjale tellides. KSB kasutab seda teavet, vastates küsimustele või päringutele ning andes kasutajatele informatsiooni ettevõtte toodetest, teenustest ja pakkumistest üldisel tasemel. Isikuandmeid ei jagata ega avaldata ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel kolmandatele isikutele.

Kasutajatel on õigus saada tasuta infot nende kohta salvestatud andmetest, kui nad esitavad selle kohta päringu. Neil on ka seaduslik õigus nõuda isikuandmete parandamist, lukustamist või kustutamist.

Andmekaitse

KSB kasutab uusimaid kaitsemeetodeid ja -protsesse, et kaitsta saadud andmeid tahtmatu või tahtliku manipuleerimise, kadumise, kahjustumise ja lubamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumise ja töötlemise korral krüpteeritakse andmed nende edastamise ajaks.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida saadetakse internetist arvutisse koos vastusega teabepäringule. Küpsised salvestatakse kasutaja arvutis, kus neid võidakse hiljem vajaduse korral kasutada.

Meie kasutame küpsiseid oma veebilehe teatud osades. Küpsiseid võidakse kasutada ka lingitud veebilehtedel, sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnel juhul, muu hulgas sisselogimisel on kasutajasõbralikkuse tagamiseks vajalikud seansiküpsised.

Kasutaja andmed (kasutajanimi, kasutusõigused ja seansi kehtivus) salvestatakse juurdepääsu kontrollimise eesmärgil ka küpsistes. Seda võib pidada sisselogimisteabe omalaadseks lisaks. Selle asemel et küsida uuesti sisselogimisandmeid, loeb server need küpsistest (kui on olemas), ja tunnustab neid identiteedi kinnitusena.

Kehtivus

Küpsiste kehtivus on piiratud üksnes meie portaali külastustega. Kui sulete brauseri, kustutatakse küpsised automaatselt vaid juhul, kui olete brauseri seaded niiviisi valinud. Küpsistesse ei salvestata teie isikuandmeid.

Brauserite seadetes on küpsised tavaliselt vaikimisi lubatud. Te võite küpsised seadetes aga ka ära keelata või konfigureerida brauseri nii, et saate teate otsekohe, kui küpsis on koostatud.

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebilehel on linke teistele veebilehtedele. Me ei saa tagada, et teiste veebilehtede andmekaitse ja turvalisus on nõuetekohane. KSB vastutab seaduslikult oma veebilehe sisu eest. Tuleb aga vahet teha KSB veebilehe ja linkide kaudu avatavate veebilehtede sisu vahel. KSB ei vastuta väliste veebilehtede sisu eest, muude linkide kaudu saadav teave ei kuulu talle. Lingi kaudu avatud veebilehel pakkuja vastutab ainuisikuliselt ebaseadusliku, väära või puuduliku teabe ja võimalike kahjude eest, mida esitatava teabe kasutamine või väärkasutamine võivad põhjustada. Veebilehe toimetus vastutab kolmandate isikute linkide eest vaid juhul, kui ta on teadlik ebaseadusliku sisuga või juriidilistele nõuetele mittevastavatest linkidest ning kui nende kasutamist on tehniliselt võimalik ja mõistlik tõkestada.

Zusätzliche Informationen