Ettevõtte vastutus

KSB on aktiivselt pühendunud ettevõtte sotsiaalsele vastutusele. Järgime oma tegevusvaldkondades, inimestega suheldes ja keskkonda kaitstes säästva arengu ja õigluse põhimõtteid.

KSB igapäevane tegevus sotsiaalselt vastutava ettevõttena hõlmab muu hulgas alljärgnevat:

Programm Global Compact
KSB osaleb ÜRO programmis Global Compact. ÜRO programmi põhimõtted on säästva arengu ja õigluse edendamine ettevõtluses.

Keskkonnakaitse
KSB toetab Kyoto lepingu eesmärke ja pöörab suurt tähelepanu optimaalsele energiatõhususele kõikides toodetes ja tehnoloogiates. Meie tööprotsessid ja töökeskkond on kujundatud võimalikult vähe energiat ja tooraineid vajavaks.

Töötervishoid ja tööohutus
Tagamaks parim võimalik tööohutus töökohal, on KSB lisaks riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele koostanud ka oma EHS-juhised (Environmental Health and Safety).

Sotsiaalne vastutus
KSB püüab osaleda sotsiaalsete probleemide lahendamises. Meie tegevus selles valdkonnas on mitmekesine ning ulatub kooliprojektidest heategevusasutuste ja keskkonnakaitseni.

Additional Information