KSB toodete kasutusvaldkonnad

KSB pumpasid ja ventiile kasutatakse kõikjal, kus vedelikke tuleb transportida või läbiliikuvat ainet usaldusväärselt sulgeda või reguleerida.

Rahvusvahelise ettevõttena osutab KSB teenuseid ja toodab komplektseid hüdraulilisi vee ja heitvee teisaldamise süsteeme kõigile tööstusharudele. KSB on spetsialist ehituses ja tööstusrakendustes ning hüdroelektrijaamades, energia- ja mäetööstuses kasutatavate pumpade, ventiilide ja pumbasüsteemide alal.

Veevarustus

KSB pumbad ja ventiilid aitavad varustada majapidamisi ja tööstusettevõtteid puhta vee ja tarbeveega.

Kasutusvaldkonnad:

 • veevõtt veekogudest, kaevudest ja torudest
 • veepuhastusseadmed
 • vee transport
 • tulvavee käitlus
 • drenaaž

Heitvesi

KSB suured heitvee käitlemise kogemused tagavad protsessi sujuvuse munitsipaal- ja tööstusettevõtete heitvee töötlemisel. KSB tooted töötavad täie usaldusväärsusega nii heitvee teisaldamisel, käitlemisel kui ka reoveepuhastusprotsessides. KSB vastutustundlik suhtumine keskkonda on sama tähtis kui maksimaalne efektiivsus ning toodete ja teenuste kvaliteet.

Kasutusvaldkonnad:

 • heitvee käitlemine
 • reovee käitlemine
 • ülepumpamispumplad
 • tulvavee pumplad
 • drenaaž

Tööstus

Äärmuslikud temperatuurid, kõrgsurve, abrasiivsed ja söövitavad vedelikud või kuivained, KSB tootevalikust võib leida tooted, mis täidavad pea kõiki nõudeid.

Kasutusvaldkonnad:

 • Keemia- ja petrokeemiatööstus
 • Toiduainetetööstus
 • Soojusülekanne ja jahutussüsteemid
 • Üldine tootmine
 • Nafta ja gaas
 • Pinnatöötlus
 • Merendus

Ehitus

KSB varustab elu-, kontori- ja tööstushooned pumba- ja ventiililahendustega.

Kasutusvaldkonnad:

 • Tarbeveevarustus (Domestic water supply)
 • Drenaaž
 • Küte, ventilatsioon ja jahutus

Energia

KSB on maailma juhtivaid elektrijaamades kasutatavate pumpade ja ventiilide tarnija. KSB pumbad leiavad laia rakendust nii fossiilseid või kombineeritud kütuseid kasutavates jaamades kui ka  tuumaelektrijaamades.

Kasutusvaldkonnad:

 • Fossiilkütustel töötavad elektrijaamad
 • Taastuvenergia
 • Tuumajaamad

Kaevandus

KSB tütarettevõte GIW toodab vastupidavad pinnasepumpasid, mis suudavad kiiresti ja efektiivselt transportida igasugust pinnast, olgu see siis kivisöetuhk, fosforiit, naftaliiv, alumiiniumoksiid vms.

Kasutusvaldkonnad:

 • Kaevandused

KSB hooldus

KSB hooldus pakub klientidele tuge kõikides valdkondades. Pädevad spetsialistid, originaalvaruosad, kliendi vajadustele kohandatud hoolduskavad ning hooldus kohapeal ja hoolduskeskuses loovad klientidele turvatunde.

Teenused:

 • Seadmete paigaldamine, kasutuselevõtt ja hooldus
 • Hooldusplaanide koostamine Tehniline nõustamine
Additional Information